Language of Learning: taal voor leren en ontwikkelen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Language of Learning: taal voor leren en ontwikkelen

De Language of Learning¸ een taal voor diversiteit in leren, wint aan bekendheid in veel verschillende organisaties. Het gedachtegoed bestaat uit een onderbouwd en onderzocht theoretisch kader, met een vertaling naar werkwijze en leerscans. Wat zijn de uitgangspunten en hoe kunt u er gebruik van maken?

Hoe kom je tot goede keuzes in interventies op het gebied van leren en ontwikkelen? En hoe weet je dan dat die bijdragen aan de gewenste effecten? Hoe zorgen we ervoor dat mensen die aan het leren zijn, er zelf verantwoordelijkheid voor nemen? Hoe organiseer je het informele leren? Hoe kunnen we het impliciete leren doelgerichter maken, en het formele leren minder belerend?

Language of Learning
Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden is er taal nodig. Taal om over leren van gedachten te wisselen, impliciete aannamen te expliciteren en diversiteit inzichtelijke te maken. De Language of Learning is zo’n taal, die wij uitvoerig hebben beschreven in het boek Liefde voor leren (2006). Samengevat bestaat de Language of Learning uit:

Vrij gebruik van de leerscans
Onder de leervoorkeuren en denkgewoonten liggen leerscans waarmee u uw eigen manieren van leren en ontwikkelen in kaart kunt brengen. Ons bereikt een groeiend aantal aanvragen om gebruik te mogen maken van de leerscans. Daarom kunt u de scans hier gratis downloaden en gebruiken.

De leerscans zijn beschikbaar onder Creative Commons. Dat betekent dat u onderschrijft zorgvuldig met het materiaal om te gaan. Onder zorgvuldig verstaan wij: geen inhoudelijke veranderingen aanbrengen, naamsvermelding respecteren en niet commercieel gebruiken. 

Nieuwe ontwikkelingen
De leervoorkeuren zijn inmiddels vertaald in het Engels, Italiaans en Russisch. Ook is er een wat vereenvoudigde B-versie beschikbaar. Momenteel wordt gewerkt aan een versie voor 12 tot 18, en onderzoeken we of twee nieuwe leervoorkeuren, het imaginaire en het intuïtieve leren, toegevoegd kunnen worden aan de bestaande set om zo met name het leren in hoogcomplexe situaties beter te doorgronden.

Leerscans aanvragen in pdf formaat