Aanbesteden en contracteren

Bij uw grootschalige bouwproject is de samenwerking met andere partijen en het uitbesteden van werkzaamheden cruciaal voor een positief eindresultaat. In voorbereiding op de realisatie staat het vormgeven van de juiste contractvorm en het selecteren van de juiste partners centraal. Nadat gegund is, wordt contractmanagement in de uitvoering belangrijk. Wij helpen u en uw organisatie bij het maken van de keuzes, het opstellen van het aanbestedingsdossier, het begeleiden van uw aanbesteding en het uitvoeren van contractmanagement. Wij nemen u werk uit handen of trainen uw medewerkers om zelf tot goede resultaten te komen.

Aanbestedings- en contractmanagement

Aanbestedings- en contracteringstrajecten zijn vaak complex. Goed gekozen contractvormen, aanbestedingsprocedures en begeleiding in de uitvoering vragen zowel om gedegen kennis en ervaring, als om vindingrijkheid. Onze medewerkers vervullen hierin graag een rol.

Lees verder

Juridisch advies

Bij uw grootschalige bouwproject is de samenwerking met andere partijen en het uitbesteden van werkzaamheden cruciaal voor een positief eindresultaat. De juiste de juiste partners en de juiste contractvorm staan centraal. Wij helpen u bij het maken van keuzes, het opstellen van het aanbestedingsdossier, het begeleiden van uw aanbesteding en het uitvoeren van contractmanagement.

Lees verder

Praktisch en strategisch advies

U gaat aan de slag met uw project en uw team heeft behoefte aan deskundig advies over de aanbesteding, het contract of het contractmanagement. Een deskundige frisse blik van buiten kan helpen u bij deze vraagstukken. Wij leveren concreet en praktisch advies gebaseerd op de rijke praktijkervaring van onze adviseurs.

Lees verder

Opleiding, training en advies van uw medewerkers

Aanbesteden, contracteren en contractmanagement is mensenwerk en elk project kent zijn eigen dynamiek. Ook de regels blijven in beweging. Het op niveau brengen en houden van vakkennis en vaardigheden is daarom essentieel. Wij leveren daar graag een bijdrage aan.

Lees verder

Mensen

Jeroen Moonen

Partner

Elske Schrijvers

Senior adviseur

Martin Hanse

Senior adviseur

Dik van Manen

Senior adviseur

Roel Reuser

Adviseur

Ruud Schrauwen

Adviseur

Simone Wevers

Adviseur

Cases

De aanbesteding van de Nieuwe Sluis Terneuzen voorbereiden

In Terneuzen komt één van de grootste zeesluizen van Europa. Het is een ruimtelijk, technisch en bestuurlijk complex project. In opdracht van de Vlaams-Nederlandse projectorganisatie heeft Twynstra Gudde de contractstukken voor de aanbesteding geschreven.

Lees de case

Wizard

Jeroen Moonen

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt