Risicomanagement

Bij projecten horen risico’s, dat is onvermijdelijk. Risico’s die de gewenste projectresultaten kunnen bedreigen. Deze zijn echter beheersbaar te houden. Door een risicoanalyse te maken, een risicomanager in te zetten en uw medewerkers te trainen in risicomanagement, krijgt u overzicht en grip. Wij maken daarbij gebruik van de -mede door ons ontwikkelde- en algemeen erkende RISMAN-methode.

Training in risicomanagement

Door onze training en coaching leren uw medewerkers gestructureerd risico's te inventariseren en te managen. Dit helpt hen te bepalen waar de energie en focus op gericht kunnen worden om het project te laten slagen. En u krijgt meer grip op de zaak.

Lees verder

Een risicoanalyse maken

U ligt wakker van vragen als: ‘Is mijn project op tijd afgerond?’ of ‘Lopen we het risico ons budget te overschrijden?’ Wanneer u door ons een risicoanalyse laat uitvoeren, krijgt u inzicht in de belangrijkste risico’s en handvatten om deze te beheersen.

Lees verder

Een risicomanager inhuren

Natuurlijk wilt u uw project binnen de afgesproken planning, het budget en de kwaliteitseisen afronden. Daarbij is een analyse van de risico’s een eerste waardevolle stap. Een risicomanager helpt u bij het structureel managen van risico’s.

Lees verder

Het invoeren van (project)risicomanagement

U wilt meer grip op de risico’s in de projecten/programma’s die binnen uw organisatie worden uitgevoerd. U vraagt zich af op welke wijze u dit het beste zou kunnen doen en wat dit vraagt? Wij helpen u bij het inrichten en organiseren van risicomanagement voor uw projecten.

Lees verder

Onderzoek en second opinions

Grote projecten met bijbehorende investeringen gaan vaak gepaard met aanzienlijke risico’s. Risico’s waar u grip op wilt krijgen en wilt houden. U wilt antwoord op vragen als: welke risico’s lopen wij? Zijn onze projecten ‘in control’? Wij leveren u de antwoorden.

Lees verder

Begeleiden van rekenkameronderzoek

In Nederland wordt lokaal toezicht op politiek bestuur ingevuld door de gemeenteraad en de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissies houden dit toezicht door het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek.

Lees verder

Cases

Risico’s hoogwaterbeschermingsprogramma beheersbaar maken

In het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijkswaterstaat en de waterschappen aan versterking van 362 km waterkeringen en achttien sluizen, stuwen en gemalen. Twynstra Gudde helpt de programmaorganisatie om grip te krijgen op de risico’s van dit omvangrijke programma.

Lees de case

Actuele opleidingen

Training Risicoanalyse/risicomanagement

donderdag 11 mei

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. U inventariseert de risico's die uw project of programma bedreigen, kent ze een bepaald gewicht toe en verbindt er, als dat nodig blijkt, maatregelen aan.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Daniëlla van Well-Stam

Managing partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt