TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Cases

  Toon

  Expertise

   

  Thema’s

  [BlogPost 59417940908 Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein, BlogPost 32057015839 De Zundertse aanpak: een programmagerichte netwerkgemeente, BlogPost 30134224399 Projectbeheersing Programma Dijkversterking Maaswerken, BlogPost 160689625698 Duurzaamheidsprogramma monitoren geeft inzicht, BlogPost 142317198175 Meer samenhang stedelijke ontwikkeling Alkmaar door programmatische aanpak, BlogPost 144710146693 Vier luchtvaartprojecten in één programma coördineren, BlogPost 142310214306 Aan de Provinciale Regietafel samen plekken voor asielopvang realiseren, BlogPost 85578770333 Kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed helpen met verduurzamen, BlogPost 79302289431 Projectmatig werken naar een hoger niveau met concrete tools en handvatten, BlogPost 69098059298 Portfoliomanagement zorgt voor meer structuur en focus, BlogPost 60507818630 Eiland van reflectie zorgt voor focus en heldere vervolgstappen, BlogPost 60339799379 Aansturing projecten versterken door training projectmanagement, BlogPost 59927501379 Opgavegericht werken leidt tot draagvlak, eigenaarschap en een vastgestelde koersagenda, BlogPost 59020080920 Programmamanagement professionaliseren: van goed naar nóg beter, BlogPost 54265799336 Begeleiding bij samenvoegen pathologie AMC en VUmc, BlogPost 53910797180 Beheersing van het programma Luchtruimherziening, BlogPost 53805269809 Doelen-Inspanningen-Netwerk geeft inzicht in opgave Omgevingswet, BlogPost 50707276985 Batenmanagement zorgt voor verbinding tussen programma- en lijnorganisatie, BlogPost 50706860126 Programma startup leidt tot programmaplan, businesscase en programmaorganisatie, BlogPost 39926441586 Training projectmatig werken leidt tot eenduidigheid en verbinding, BlogPost 40866009652 Portfolioanalyse leidt tot meer bewustwording en verbinding, BlogPost 38352136895 Portfoliomanagement geeft meer grip op projecten en programma’s, BlogPost 37772524662 Programmatische aanpak voor vernieuwing Stationsgebied Hilversum, BlogPost 37702153894 Procesregie leidt tot gezamenlijke visie voortgezet onderwijs, BlogPost 36147555273 Programma voor een klimaatrobuust Ede in 2050, BlogPost 35078455789 Training over opdrachtgeverschap leidt tot eenduidigheid over projecten en programma’s, BlogPost 34235421311 Interactieve sessies leiden tot meer grip op het Programma Kennisinfrastructuur, BlogPost 33063224929 Nieuwe beleidscyclus voor de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg, BlogPost 28463457205 Professionaliseren planmatig werken, BlogPost 24691961820 Amsterdam klimaatneutraal: bouwstenen voor visie en strategie, BlogPost 11045028274 De herziene Woningwet invoeren bij woningcorporatie Ymere, BlogPost 10593232928 Handreiking Beter Benutten in het MIRT, BlogPost 10592799762 Doorontwikkeling zelforganisatie GGD Fryslân; een programmaplan dat motiveert en verbindt, BlogPost 10563980703 Proces- en programmamanagement Economic Board The Hague, BlogPost 10558817484 Evaluatie grote waterveiligheidprogramma’s, BlogPost 10558407124 Vol vertrouwen in de nieuwe rol - ondersteuning programmamanager, BlogPost 10558406424 Eneco Leiding over Noord, BlogPost 10530358676 Van strategie tot contractmanagement bij BritNed]