TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Isala Vol vertrouwen in de nieuwe rol - ondersteuning programmamanager

  Vanaf 2020 wordt in de zorg onderscheid gemaakt tussen mbo en hbo verpleegkundige functies. Dat heeft grote implicaties, waar ziekenhuizen zich nu al op moeten voorbereiden. Wij ondersteunen organisaties en individuen daarbij, zoals in het Isala Ziekenhuis.

  Het Isala Ziekenhuis in de regio Zwolle zit in de beginfase van het programma ‘Verpleegkundigen nieuwe stijl 2020’, dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de nieuwe werkwijze met onderscheiden verpleegkundige functies. Isala heeft een IC-verpleegkundige als programmamanager aangesteld. Een groot voordeel hiervan is de inhoudsdeskundigheid en het netwerk dat zij meebrengt. In dit geval had de programmamanager echter nog geen ervaring met programmatisch werken. Om die reden is TwynstraGudde gevraagd deze expertise in te brengen en haar te ondersteunen bij het opzetten en inrichten van het programma. Daarnaast verzorgden we coaching en begeleiding, zodat de programmamanager haar nieuwe rol nu met vertrouwen in kan vullen.

  Bij het opzetten van het programma hebben we gezamenlijk essentiële vragen beantwoord over de aanpak, taakverdeling, aandachtspunten en prioriteiten. We hebben meegedacht over de inrichting van de communicatie rondom het programma, over risicomanagement en veranderkundige aspecten. Maar ook de vaardigheden van een programmamanager kwamen aan bod: hoe kies ik een stuurgroep? Hoe zit ik een vergadering voor? Hoe stuur ik de projectleiders aan?

  Inhoudelijk en procesmatig

  In dit traject hebben wij kunnen putten uit onze ervaring bij het Meander MC , waar we eveneens hebben geholpen bij het vormgeven van deze transitie. Kennis over de professionaliteitsscan, proeftuinen en de beroepsprofielen kwam hierbij goed van pas. Maar uiteraard hebben we ook onze ruime kennis en ervaring met veranderkunde en programmatisch werken ingezet. Zo koppelen we inhoud en proces, op een manier die goed past bij de doelstellingen en die aansluit bij de werkwijze van Isala. Door ook de programmamanager in haar rol te ondersteunen en begeleiden, konden we de drie lijnen van inhoud, proces en gedrag met elkaar in balans helpen brengen en helpen verstevigen.

  Resultaat

  Een tastbaar resultaat van onze ondersteuning is het programmaplan, dat in de eerste stuurgroepbijeenkomst goedgekeurd werd. Dit plan:

  • Geeft steun en grip aan de programmamanager.
  • Kan als input dienen voor het communicatieplan.
  • Schept duidelijke kaders voor de projectleiders en werkgroepen.

  Daarnaast heeft onze bijdrage ervoor gezorgd dat de programmamanager het gevoel heeft dat ze stevig in het zadel is gezet en een goede basis heeft om haar programma uit te rollen. Zelf zegt zij hierover:

  “Binnen mijn organisatie was er veel behoefte aan ondersteuning bij de transitie naar onderscheiden functies. TwynstraGudde heeft mij geholpen om mijn programmaplan verder vorm te geven. Uiteindelijk was het opleveren van dit programmaplan voldoende om de rol als programmamanager binnen de organisatie met vertrouwen op me te kunnen nemen.“
  Engeline Plaggenmarsch-Bremmer, programmamanager verpleegkundigen nieuwe stijl 2020.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen