Isala Vol vertrouwen in de nieuwe rol - ondersteuning programmamanager

Vanaf 2020 wordt in de zorg onderscheid gemaakt tussen mbo en hbo verpleegkundige functies. Dat heeft grote implicaties, waar ziekenhuizen zich nu al op moeten voorbereiden. Wij ondersteunen organisaties en individuen daarbij, zoals in het Isala Ziekenhuis.

Het Isala Ziekenhuis in de regio Zwolle zit in de beginfase van het programma ‘Verpleegkundigen nieuwe stijl 2020’, dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de nieuwe werkwijze met onderscheiden verpleegkundige functies. Isala heeft een IC-verpleegkundige als programmamanager aangesteld. Een groot voordeel hiervan is de inhoudsdeskundigheid en het netwerk dat zij meebrengt. In dit geval had de programmamanager echter nog geen ervaring met programmatisch werken. Om die reden is TwynstraGudde gevraagd deze expertise in te brengen en haar te ondersteunen bij het opzetten en inrichten van het programma. Daarnaast verzorgden we coaching en begeleiding, zodat de programmamanager haar nieuwe rol nu met vertrouwen in kan vullen.

Bij het opzetten van het programma hebben we gezamenlijk essentiële vragen beantwoord over de aanpak, taakverdeling, aandachtspunten en prioriteiten. We hebben meegedacht over de inrichting van de communicatie rondom het programma, over risicomanagement en veranderkundige aspecten. Maar ook de vaardigheden van een programmamanager kwamen aan bod: hoe kies ik een stuurgroep? Hoe zit ik een vergadering voor? Hoe stuur ik de projectleiders aan?

Inhoudelijk en procesmatig

In dit traject hebben wij kunnen putten uit onze ervaring bij het Meander MC , waar we eveneens hebben geholpen bij het vormgeven van deze transitie. Kennis over de professionaliteitsscan, proeftuinen en de beroepsprofielen kwam hierbij goed van pas. Maar uiteraard hebben we ook onze ruime kennis en ervaring met veranderkunde en programmatisch werken ingezet. Zo koppelen we inhoud en proces, op een manier die goed past bij de doelstellingen en die aansluit bij de werkwijze van Isala. Door ook de programmamanager in haar rol te ondersteunen en begeleiden, konden we de drie lijnen van inhoud, proces en gedrag met elkaar in balans helpen brengen en helpen verstevigen.

Resultaat

Een tastbaar resultaat van onze ondersteuning is het programmaplan, dat in de eerste stuurgroepbijeenkomst goedgekeurd werd. Dit plan:

  • Geeft steun en grip aan de programmamanager.
  • Kan als input dienen voor het communicatieplan.
  • Schept duidelijke kaders voor de projectleiders en werkgroepen.

Daarnaast heeft onze bijdrage ervoor gezorgd dat de programmamanager het gevoel heeft dat ze stevig in het zadel is gezet en een goede basis heeft om haar programma uit te rollen. Zelf zegt zij hierover:

“Binnen mijn organisatie was er veel behoefte aan ondersteuning bij de transitie naar onderscheiden functies. TwynstraGudde heeft mij geholpen om mijn programmaplan verder vorm te geven. Uiteindelijk was het opleveren van dit programmaplan voldoende om de rol als programmamanager binnen de organisatie met vertrouwen op me te kunnen nemen.“
Engeline Plaggenmarsch-Bremmer, programmamanager verpleegkundigen nieuwe stijl 2020.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.