Minister van Infrastructuur en Milieu Evaluatie grote waterveiligheidprogramma’s

Wat kunnen we leren van de uitvoering van de drie grote waterveiligheidprogramma’s? In een beleidsmatige tussenevaluatie geeft TwynstraGudde scherp inzicht in de lessen en strategische noties voor de waterveiligheidopgaven waar de komende jaren aan gewerkt wordt.

Foto: Eugen Esanu

Nederland is een echt waterland. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met private partijen en burgers aan een goede bescherming tegen overstromingen. De uitvoering van drie grote waterveiligheidprogramma’s – het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier – is een eind op streek. Van de daarbij opgedane ervaring kan worden geleerd voor de toekomst.

Leren voor de toekomst

De aanpak van de beleidsmatige tussenevaluatie is erop gericht het leren van ervaringen uit de praktijk van de uitvoering te stimuleren. Leerervaringen van betrokken bestuurders, managers en professionals zijn, samen met Decisio en Sweco, verzameld via een online vragenlijst en diepte-interviews. Ook is een bureauonderzoek uitgevoerd naar lessen uit eerdere evaluaties en is een aantal feitelijke gegevens verzameld. In interactieve leerbijeenkomsten zijn de leerervaringen verdiept door vanuit Krachtig samenspel terug te kijken naar hoe dit fictieve waterveiligheidprogramma van de toekomst anders is uitgevoerd.

'Ik wil de aandacht voor leren en evalueren doorzetten en zal bevorderen dat de lessen worden verspreid.'
Minister van Infrastructuur en Milieu

Lessen en strategische noties

De beleidsmatige tussenevaluatie presenteert belangrijke lessen op drie ook voor de toekomst relevante thema’s: doelstellingen bereiken, governance & financiering en betrokkenheid omgeving. Daarnaast geven onze adviseurs vijf strategische noties mee om over na te denken bij de invulling van de waterveiligheidprogramma’s van de toekomst. Een optimale inbedding van waterveiligheidopgaven in gebiedsopgaven en een adaptieve uitvoering springen eruit.

Wilt u ook tussentijds leren van de uitvoering van uw programma en/of doorpraten over de invulling van de waterveiligheidprogramma’s van de toekomst, neem dan contact op met onze adviseurs.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.