TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Minister van Infrastructuur en Milieu Evaluatie grote waterveiligheidprogramma’s

  Wat kunnen we leren van de uitvoering van de drie grote waterveiligheidprogramma’s? In een beleidsmatige tussenevaluatie geeft TwynstraGudde scherp inzicht in de lessen en strategische noties voor de waterveiligheidopgaven waar de komende jaren aan gewerkt wordt.

  Foto: Eugen Esanu

  Nederland is een echt waterland. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met private partijen en burgers aan een goede bescherming tegen overstromingen. De uitvoering van drie grote waterveiligheidprogramma’s – het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2, Maaswerken en Ruimte voor de Rivier – is een eind op streek. Van de daarbij opgedane ervaring kan worden geleerd voor de toekomst.

  Leren voor de toekomst

  De aanpak van de beleidsmatige tussenevaluatie is erop gericht het leren van ervaringen uit de praktijk van de uitvoering te stimuleren. Leerervaringen van betrokken bestuurders, managers en professionals zijn, samen met Decisio en Sweco, verzameld via een online vragenlijst en diepte-interviews. Ook is een bureauonderzoek uitgevoerd naar lessen uit eerdere evaluaties en is een aantal feitelijke gegevens verzameld. In interactieve leerbijeenkomsten zijn de leerervaringen verdiept door vanuit Krachtig samenspel terug te kijken naar hoe dit fictieve waterveiligheidprogramma van de toekomst anders is uitgevoerd.

  'Ik wil de aandacht voor leren en evalueren doorzetten en zal bevorderen dat de lessen worden verspreid.'
  Minister van Infrastructuur en Milieu

  Lessen en strategische noties

  De beleidsmatige tussenevaluatie presenteert belangrijke lessen op drie ook voor de toekomst relevante thema’s: doelstellingen bereiken, governance & financiering en betrokkenheid omgeving. Daarnaast geven onze adviseurs vijf strategische noties mee om over na te denken bij de invulling van de waterveiligheidprogramma’s van de toekomst. Een optimale inbedding van waterveiligheidopgaven in gebiedsopgaven en een adaptieve uitvoering springen eruit.

  Wilt u ook tussentijds leren van de uitvoering van uw programma en/of doorpraten over de invulling van de waterveiligheidprogramma’s van de toekomst, neem dan contact op met onze adviseurs.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen