TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (NVZD) Nieuwe beleidscyclus voor de Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg

  Het vak van zorgbestuurder wordt steeds complexer. Ontwikkelingen zoals vergrijzing, digitalisering en personeelstekorten maken dat de noodzaak tot transformatie toeneemt. Daarbij legt de zorgbestuurder in toenemende mate verantwoording af aan de samenleving. Zeker in tijden van corona. De Nederlandse Vereniging voor Bestuurders in de Zorg (de NVZD) wil haar leden hierin zo goed mogelijk bijstaan. Daarom hebben zij TwynstraGudde gevraagd om het proces richting een nieuw beleidsplan te begeleiden.

  Als vereniging behartigt de NVZD de belangen van zorgbestuurders. Eens in de vier jaar herijken zij hun strategische koers. Een nieuwe richting is niet zomaar bepaald. De keuze om je als bestuurder bijvoorbeeld actiever in het maatschappelijk debat te mengen of daarin zelfs een standpunt in te nemen, heeft gevolgen. Daarnaast is een continue strategische vraag voor wie de vereniging bedoeld is en welke onderwerpen op de agenda passen. Wil de NVZD juist breed actief zijn of ligt de focus op specifieke doelgroepen? Moet het huidige professionaliseringsaanbod behouden worden of juist vernieuwd worden? En hoe past het huidige accreditatiesysteem en de zelfregulering in het zorgbestuur binnen de ontwikkelingen in het zorgveld?

  Naar een gezamenlijk begrip

  Om de basis te leggen voor een nieuw beleidsplan heeft TwynstraGudde een heidag georganiseerd met én voor de bestuursleden van de NVZD. Samen met de opdrachtgever zijn we aan de hand van een aantal variabelen op zoek gegaan zijn naar een duiding van veranderingen in de samenleving. Wat betekent digitalisering bijvoorbeeld voor de zorg? En hoe zit het met de toegankelijkheid van zorg en het aanbod van zorginstellingen?

  Door dit soort vragen samen te beantwoorden, ontstond een gezamenlijk begrip van de vernieuwingsslag die de maatschappij vraagt van zorginstellingen en hun bestuurders. Vanuit dit perspectief is de vertaalslag gemaakt naar welke activiteiten van de NVZD de meeste waarde hebben voor de leden en passen bij de middelen van deze beroepsvereniging. Vervolgens zijn in een houtskoolschets de doelen, ambities en de activiteiten voor de komende periode opgesteld. Dit geeft de NVZD concrete handvatten om zelf verder met het beleidsplan aan de slag te gaan. De strategische koers staat.

  'TwynstraGudde stimuleerde ons om buiten de vaste kaders te kijken. Hun kennis en begrip van de sector en het proces hebben ons een stevig vertrekpunt gegeven.'
  Jos de Beer, Directeur NVZD

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde heeft stevige inhoudelijke kennis van de zorgsector en ruime ervaring op het gebied van procesmanagement. Als onafhankelijke procesbegeleiders werken onze adviseurs vanuit de inhoud en sturen we op voortgang, structuur, draagvlak en samenwerking. Door met de bestuursleden van de NVZD in gesprek te gaan, hedendaagse uitdagingen te bespreken en analyses uit te voeren, zijn we in korte tijd tot een eerste schets gekomen waar de NVZD op kan voortbouwen.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen