Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Ymere De herziene Woningwet invoeren bij woningcorporatie Ymere

  In de periode 2015 tot 2018 heeft Petra van den Berk de Amsterdamse woningcorporatie Ymere geholpen bij invoering van de herziene Woningwet.

  Foto: Sávio Félix

  De Woningwet 2015 herdefinieert de kerntaken, spelregels en de maatschappelijke context van de sociale huursector. De wet heeft grote impact op woningcorporatie Ymere. Meer dan voorheen moeten woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De implementatie van de wet was aan strakke wettelijke termijnen gebonden.

  Bestuursvoorzitter Karin Laglas vroeg TwynstraGudde om een daadkrachtige programmamanager die de implementatie zou kunnen begeleiden. Wij hebben Petra van den Berk voor deze rol aanbevolen vanwege haar bewezen trackrecord in het begeleiden van complexe projecten en haar jarenlange ervaring in de corporatiesector. Petra heeft na een grondige diagnose met haar team een programmaplan gepresenteerd, bestaande uit tien samenhangende projecten, verdeeld over vier thema’s: werkdomein, governance & toezicht, verslaglegging & transparantie en stakeholders. De planning was gebaseerd op wettelijke deadlines én het absorptievermogen van de werkorganisatie. Met het programma heeft zij bovendien aansluiting gevonden bij de Strategie 2016+ van Ymere in de vorm van een hybride scheiding tussen DAEB en niet-DAEB bezit en activiteiten.

  'We hebben alle belangrijke mijlpalen gehaald. De rol van Petra was daarbij essentieel. Ze heeft het vermogen om binnen de dynamiek van een grootstedelijke corporatie te manoeuvreren, mensen te verbinden en koersvast een succesvol programma te realiseren.'
  Karin Laglas bestuursvoorzitter Ymere

  Petra heeft gezorgd voor structuur in de aanpak. Ze heeft het programma aangejaagd en het proces bewaakt. Binnen de werkorganisatie heeft zij bijgedragen aan onderlinge verbinding en tijdige besluitvorming. De stakeholders van Ymere, onder wie de gemeenten en huurdersorganisatie SHY, zijn in een vroeg stadium meegenomen in het proces. Eind 2016 was Ymere ‘Woningwet-proof’. In 2017 richtte het programma op implementatie en de inrichting van een dochter-BV. De governance van de nevenstructuur is aangepast en er zijn wijzigingen doorgevoerd in de administratieve inrichting en de P&C-cyclus. Sinds begin 2018 is de nieuwe organisatie operationeel.

  Neem contact op

  Alle mensen

  Neem contact op

  Alle mensen