Ymere De herziene Woningwet invoeren bij woningcorporatie Ymere

In de periode 2015 tot 2018 heeft Petra van den Berk de Amsterdamse woningcorporatie Ymere geholpen bij invoering van de herziene Woningwet.

Foto: Sávio Félix

De Woningwet 2015 herdefinieert de kerntaken, spelregels en de maatschappelijke context van de sociale huursector. De wet heeft grote impact op woningcorporatie Ymere. Meer dan voorheen moeten woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De implementatie van de wet was aan strakke wettelijke termijnen gebonden.

Bestuursvoorzitter Karin Laglas vroeg TwynstraGudde om een daadkrachtige programmamanager die de implementatie zou kunnen begeleiden. Wij hebben Petra van den Berk voor deze rol aanbevolen vanwege haar bewezen trackrecord in het begeleiden van complexe projecten en haar jarenlange ervaring in de corporatiesector. Petra heeft na een grondige diagnose met haar team een programmaplan gepresenteerd, bestaande uit tien samenhangende projecten, verdeeld over vier thema’s: werkdomein, governance & toezicht, verslaglegging & transparantie en stakeholders. De planning was gebaseerd op wettelijke deadlines én het absorptievermogen van de werkorganisatie. Met het programma heeft zij bovendien aansluiting gevonden bij de Strategie 2016+ van Ymere in de vorm van een hybride scheiding tussen DAEB en niet-DAEB bezit en activiteiten.

'We hebben alle belangrijke mijlpalen gehaald. De rol van Petra was daarbij essentieel. Ze heeft het vermogen om binnen de dynamiek van een grootstedelijke corporatie te manoeuvreren, mensen te verbinden en koersvast een succesvol programma te realiseren.'
Karin Laglas bestuursvoorzitter Ymere

Petra heeft gezorgd voor structuur in de aanpak. Ze heeft het programma aangejaagd en het proces bewaakt. Binnen de werkorganisatie heeft zij bijgedragen aan onderlinge verbinding en tijdige besluitvorming. De stakeholders van Ymere, onder wie de gemeenten en huurdersorganisatie SHY, zijn in een vroeg stadium meegenomen in het proces. Eind 2016 was Ymere ‘Woningwet-proof’. In 2017 richtte het programma op implementatie en de inrichting van een dochter-BV. De governance van de nevenstructuur is aangepast en er zijn wijzigingen doorgevoerd in de administratieve inrichting en de P&C-cyclus. Sinds begin 2018 is de nieuwe organisatie operationeel.

Neem contact op

Alle mensen

Neem contact op

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.