Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Blog Optimale samenwerking programma Duurzaamheid en lijnorganisatie

  Het tegengaan van klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Grote organisaties dragen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier aan bij te dragen. Een enorme opgave, die een flinke claim legt op de organisatie. Om dit gestroomlijnd te laten verlopen wordt er vaak een programmaorganisatie opgericht. Een programma heeft de lijnorganisatie echter keihard nodig om plannen te realiseren. Hoe laat je deze samenwerking goed verlopen?

  Toegevoegd door Fay van Zeijl op 31 januari 2023

  In de praktijk zien we dat het vaak begint te schuren in de samenwerking tussen de programma- en lijnorganisatie: men is te druk, er zijn te weinig collega’s, of er is te weinig geld. Als reactie voert de programmaorganisatie de druk op. Men heeft haast, de urgentie is groot. Dit zorgt voor een spanningsveld tussen de lijnorganisatie en het programma. De belangrijkste vraag is nu: hoe krijgen we de samenwerking toch van de grond? Want met het halen van klimaatdoelen is geen tijd te verliezen. In dit blog kijk ik door drie lenzen die een mogelijke oplossing kunnen bieden.

  Lens 1: Heldere doelstellingen en beleid

  In veel gevallen zijn de doelstellingen voor energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit nog niet specifiek gemaakt. Het is onduidelijk hoe landelijke klimaatdoelen zich vertalen naar de context van de organisatie, hoe ze zich tot elkaar verhouden, en wat er nodig is om de doelen te realiseren. Dit creëert ruis. Als dit het geval is, vertaalt zich dit door naar een samenwerking tussen lijnorganisatie en programmaorganisatie, waarin medewerkers tegenstrijdige berichten krijgen over wat de organisatie belangrijk vindt. Een logische eerste stap is om tijd te investeren in het helder formuleren van de doelstellingen en het beleid, met de daarbij horende verantwoordelijke bestuurder of directeur.

  Lens 2: Werkafspraken en processen 

  Bij een samenwerking komt uiteraard meer kijken dan duidelijke doelstellingen alleen. Een programmaorganisatie zou nadrukkelijk moeten aansluiten bij de lijnorganisatie. Hoe kan een programma ontzorgen en faciliteren, zodat de voorwaarden die de lijnorganisatie nodig heeft om werkzaamheden uit te voeren er ook zijn? Er moet duidelijk zijn welke concrete problemen medewerkers ervaren. Wat wordt ervaren als emotionele weerstand, kent vaak een andere bron: de budgetten zijn te strak, de doorlooptijd te kort, de hoeveelheid werk te veel voor het aantal collega’s. Het is aan de programmaleiding om, in samenspraak met management, de voorwaarden en ruimte te creëren die nodig is voor de werkzaamheden.

  Lens 3: Mens en cultuur

  Uiteindelijk blijft iedereen in een organisatie in eerste instantie mens. Sinds corona werken werknemers vaak een aantal dagen thuis. De dagen die ze op kantoor doorbrengen, zijn vaak afgestemd met hun eigen afdeling en in mindere mate met de programma’s waar ze in werken. Investeer hierin: organiseer fysieke bijeenkomsten, praat met elkaar, zie elkaar. Onderlinge tegenstrijdigheden blijken vaak minder groot wanneer er goed contact is. Op die manier worden de behaalde successen ook automatisch van zowel de lijnorganisatie als programma. Verbinding blijft, ook in een digitale werkomgeving, cruciaal. 

  Een programma heeft de lijnorganisatie keihard nodig om plannen te realiseren. De ‘extra’ taken verstoren echter de bestaande routines. Het spanningsveld dat daarbij komt kijken is niet vreemd. Deze drie lenzen zijn manieren om naar een organisatie te kijken en scherp te krijgen waar de spanning zit. Het zijn drie lenzen afkomstig uit het Volwassenheidsmodel Duurzaamheid, dat we vaak toepassen om te onderzoeken of een organisatie ingericht is om de verduurzamingsopgave te realiseren.

  Meer weten?

  Wil je meer weten over hoe je de samenwerking tussen jouw programma en de lijnorganisatie kunt optimaliseren? En wil je hierover vrijblijvend met mij doorpraten? Vul dan onderstaand formulier in en ik neem op korte termijn contact met je op.

  Ik wil meer weten

  Neem contact op met Fay van Zeijl

  Alle mensen

  Neem contact op met Fay van Zeijl

  Alle mensen