Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Aanpak Ontdek de programmavriendelijkheid van jouw organisatie met KOMPAS

  Steeds meer organisaties werken in, aan en met programma’s. Programmamanagement als aanpak voor het doelgericht managen van tijdelijke, complexe (transitie)opgaven, is in steeds meer organisaties onderdeel geworden van de organisatie- en/of (be)sturingsfilosofie. Maar het ‘werkend krijgen’ van programmamanagement vraagt veel meer dan dat. 

  Het KOMPAS is een analysemodel om de huidige mate van programmavriendelijkheid van jouw organisatie te bepalen én te zoeken naar de hefboom voor (verdere) professionalisering. Het helpt je inzicht te krijgen in de elementen van de organisatie die belemmerend en bevorderend zijn voor programmatisch werken.

  Daar waar "de naald van een kompas" normaliter altijd de juiste richting aangeeft, is dat hier anders. Het geeft inzicht en een richting. Niet dé richting, want er is niet één waarheid voor de te kiezen aanpak voor professionalisering en in te zetten interventies.

  Meervoudige kijk

  Het KOMPAS biedt het een meervoudige kijk op alle organisatie-elementen. Uit ervaring weten we dat organisatiekenmerken, -karakteristieken en -dynamieken in grote mate bepalend zijn voor succesvol programmatisch werken.

  De organisatie-elementen zijn: cultuur, strategie, structuur, systemen, managementstijl en personeel. Deze elementen zijn als het ware "brillen" waardoor je naar de organisatie kijkt.

  Het KOMPAS geeft geen waardeoordeel en bevat geen voorschrijvende plateaus van ontwikkeling of kwalificatie voor volwassenheidsniveaus (zoals maturity models/ volwassenheidsmodellen). Het KOMPAS bevat ruim 50 jaar gebundelde advieservaring op het gebied van programmatisch werken. Geen theoretisch kader maar een evidence based diagnosemodel. In 2017 ontwikkelden we de eerste versie van het KOMPAS. Met de ervaringen van de afgelopen jaren in het achterhoofd en nieuwe inzichten in de werking van programma’s hebben we een update gemaakt. 

  Zelf aan de slag

  Ben je benieuwd hoe programmavriendelijk jouw organisatie is? Vul het KOMPAS in en krijg inzicht in belemmerde en bevorderende organisatie-elementen.

  Voor het invullen van de scan selecteer je sleutelfiguren uit de organisatie met "gevoel voor de materie" (bijvoorbeeld programmamanagers, opdrachtgevers, controller, interne organisatieadviseur). Na het (individueel) invullen van de scan leg je de bevindingen naast elkaar. Maak met de betrokkenen een gezamenlijke diagnose van de huidige mate van programmavriendelijkheid.mockup-brochure-staand

  Download direct het KOMPAS

  Cases

  Cases

  Aan de slag met het KOMPAS

  Alle mensen

  Aan de slag met het KOMPAS

  Alle mensen