Blog Portfoliomanagement; wat is het en wat is het niet?

Als adviseur Programmamanagement kom ik het steeds vaker tegen, zowel in de zorg, in het onderwijs als bij overheden. Portfoliomanagement wordt steeds belangrijker en is wat mij betreft een van de vormen van planmatig werken. Een must wanneer je als organisatie veel met projecten en programma’s werkt. In dit blog ga ik in op wat portfoliomanagement inhoud. Maar vooral ook wat het niet is.

Toegevoegd door Amir Sharafkhani op 15 januari 2021

Portfoliomanagement bestaat al enige tijd en er zijn organisaties die erbij zweren. Dat zijn vooral commerciële partijen, waarvoor het belangrijk is om de meest rendabele projecten en programma’s uit te voeren. En daar gaat portfoliomanagement dus over: het afwegen, selecteren en prioriteren van de meest waardevolle activiteiten, waaronder projecten en programma’s. Rekening houdend met de beschikbare middelen, waaronder geld en capaciteit. En altijd gericht op het realiseren van de strategische organisatiedoelen.

Portfoliomanagement; wat is het en wat is het niet?

Portfoliomanagement; wat is het dus niet?

Wie definieert, moet ook afbakenen. Want portfoliomanagement raakt aan meerdere, andere werkvormen. Hierna ga ik in op hoe portfoliomanagement verschilt van strategisch management, multiprojectmanagement en programmamanagement.

 

Strategisch management

Strategisch management gaat over het bepalen én bereiken van de lange-termijnorganisatiedoelen, met een voornamelijk externe focus, anticiperend op relevante externe ontwikkelingen. Portfoliomanagement gaat daarentegen niet over het bepalen maar alleen over het bereiken van de strategische organisatiedoelen, met een voornamelijk interne focus, gericht op projecten en programma’s binnen de organisatie en de daarvoor beschikbare middelen. Kortom, strategisch management geeft richting aan portfoliomanagement, terwijl portfoliomanagement uitvoering geeft aan strategisch management.

Wil je de optimale balans tussen verschillende activiteiten en beschikbare middelen vaststellen, om de strategische doelstellingen van de organisatie te bereiken? Volg de 1-daagse training.

Multiprojectmanagement

Een andere werkvorm waar portfoliomanagement mee kan worden verward is multi-projectmanagement. Multiprojectmanagement gaat over het tegelijkertijd uitvoeren van veel verschillende projecten. Heel populair bij projectorganisaties zoals ingenieursbureaus, adviesbureaus en advocatenkantoren en organisaties waarbij professionals werken aan uiteenlopende projecten bij uiteenlopende opdrachtgevers. Multiprojectmanagement gaat dan ook, in tegenstelling tot portfoliomanagement, niet over de bijdrage van het geheel van projecten aan de strategische organisatiedoelen. Logisch, omdat de projecten niets met elkaar te maken hebben en doorgaans bij verschillende organisaties worden uitgevoerd.

 

Programmamanagement

En hoe verschilt portfoliomanagement dan van programmamanagement? Een programma bestaat uit een verzameling inspanningen (waaronder projecten), die in samenhang gestuurd worden en bijdragen aan het behalen van strategische doelen. Het verschil met portfoliomanagement is dat een programma een inhoudelijke focus heeft, namelijk specifieke resultaten en doelen die bereikt moeten worden. Portfoliomanagement is in die zin ‘leeg’ en focust zich vooral op het proces van afwegen, selecteren en prioriteren van projecten en programma’s. Het daadwerkelijk bereiken van resultaten en doelen is niet aan portfoliomanagement, maar aan de projecten en programma’s binnen het portfolio. Portfoliomanagement loopt in principe dan ook altijd door, mits er voldoende projecten en programma’s zijn om uit te moeten kiezen. Terwijl een programma eindigt wanneer de doelen bereikt zijn.

 

Tot slot

Veel theorie en zeker geen exacte wetenschap. Ik ben dan ook heel benieuwd naar jouw reactie. Of jij het ook zo ziet of juist heel anders. Laten we een keer sparren en ervaringen uitwisselen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.