Gebiedsontwikkeling Beter besturen en organiseren

De overheid bepaalt al lang niet meer alles zelf op ruimtelijk gebied. Er zijn allerlei partijen bij betrokken: burgers, ondernemers of investeerders. Een robuuste samenwerkingsvorm vormt de basis voor een soepele uitvoering op lange termijn.

 

Bepalen hoe je gaat samenwerken, is een spannend moment. Samen leg je immers investeringen en risico’s voor jaren vast. Wij geven je een gedegen advies over de juiste vorm van samenwerking. De basis: het - gezamenlijk overeengekomen - inhoudelijke perspectief van de betrokken partners. De samenwerkingsvorm is volledig afhankelijk van de situatie en kan variëren van een samenwerkingsovereenkomst of een gemeenschappelijke regeling tot een stichting of BV/CV. We richten de ontwikkelingsmaatschappij vervolgens in, zorgen voor een passend bedrijfsplan en begeleiden je bij de bestuurlijke samenstelling.

Het management en de directie goed invullen

Heb je behoefte aan ondersteuning bij de invulling van diverse managementfuncties of de directieposities van een ontwikkelmaatschappij? Dan kunnen we ook   verantwoordelijkheid nemen voor de verdere uitvoering van de plannen. In de beginperiode vaak op ad interim basis en voor de langere termijn met ondersteunende functies. Wij geven dus niet alleen advies, maar dragen desgewenst ook de verantwoordelijk voor de uitvoering.

Bestaande ontwikkelingsmaatschappijen beter besturen

Soms is het verstandig een bestaande ontwikkelmaatschappij tegen het licht te houden. Bijvoorbeeld als het niet helemaal lekker loopt, als er bestuurlijke spanning is of als de uitvoering stokt. Welke verwachtingen en onderliggende aannames kleuren de samenwerking?

In zo’n situatie geeft onze frisse blik van buiten je het inzicht dat nodig is om de besturing of governance te verbeteren. Je profiteert van onze zeer uitgebreide ervaring op het gebied van samenwerken en gebiedsontwikkeling. Zo vergroot je de kans op succes.
Lees hier meer over het Financieel management van gebiedsontwikkeling.
Download onze aanpak

Beoordelingskader gebiedsontwikkeling

Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.
Lees meer over het beoordelingskader en wat dit voor jouw opgave kan betekenen.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.