Gemeente Voorst Goed proces van gronduitgifte legt basis voor ruimtelijke kwaliteit

In de dorpskern van Twello heeft de gemeente Voorst vier locaties voor herontwikkeling uitgegeven. Hiervoor is één marktpartij op basis van ruimtelijke kwaliteit geselecteerd. TwynstraGudde heeft de ontwikkelstrategie opgesteld en de marktselectie begeleid.

Vier bestaande locaties in de dorpskern van het Gelderse Twello kwamen beschikbaar voor woningbouw. Het gaat om een complexe herontwikkeling met veel risico’s. Elke locatie heeft een eigen stedenbouwkundige context. De gemeente wilde één marktpartij vinden die alle locaties wilde ontwikkelen. Voorwaarden waren een woonprogramma conform het gemeentelijk beleid en een hoge ruimtelijke kwaliteit, passend bij Twello.

Van strategie tot selectie

In samenwerking is er een ontwikkelstrategie opgesteld met aandacht voor grondrouting, planologische procedures en borging van afspraken. Vervolgens is er een marktconsultatie georganiseerd en onderzocht welke partijen interesse hebben. Met die achtergrond is er een biedboek samengesteld en marktpartijen uitgenodigd. De selectiecriteria zijn helder gemaakt en de beoordeling van inzendingen is begeleid. De resultaten zijn in een ‘nota van bevindingen’ vastgelegd. Op basis hiervan heeft de gemeente een partij geselecteerd die op de vier locaties binnen de gestelde randvoorwaarden ongeveer 60 woningen wil realiseren.

“De prettige samenwerking met TwynstraGudde en hun deskundigheid heeft geleid tot een goede uitvraag en een toegankelijk biedboek met heldere randvoorwaarden en een duidelijk kader voor de beoordeling van de plannen.”
Geert Meijerink, gemeente Voorst

Kennis uit de markt benutten

Het is een complexe herontwikkeling. Daarom willen we de kennis uit de markt zo goed mogelijk benutten. We hebben marktpartijen bijvoorbeeld gevraagd te reflecteren op de ontwikkelstrategie en het programma van eisen. Ook hebben we hen de kans geboden om in een individuele bijeenkomst vragen te stellen over het biedboek. Hierdoor kregen zij een beter gevoel bij wat de gemeente voor ogen had. Dat kwam terug in de kwaliteit van de aanbiedingen.

Eerlijk en transparant

De gemeente is geholpen bij het maken van de juiste strategische keuzes. Daardoor zijn risico’s in het ontwikkelproces beheersbaar en de kwaliteit geborgd. Daarbij hebben wij ervoor gewaakt dat selectie eerlijk en transparant is verlopen zodat de gemeente haar keuze heeft kunnen verantwoorden. Uiteindelijk is daarmee de basis gelegd voor een goede samenwerking tussen de gemeente en de gekozen ontwikkelaar.

TwynstraGudde

Door integrale kennis van het gehele gebiedsontwikkelingsproces ontzorgen we gemeenten op dit gebied. We weten welke vragen zich in het proces aandienen en we hebben ervaring met het vertalen van de wensen naar een programma van eisen en naar criteria in een biedboek. Door kennis van de markt bieden we bovendien maatwerk voor elke samenwerking tussen overheid en ontwikkelaars. 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.