TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Woningborg Trendonderzoek woningmarkt legt basis voor strategie Woningborg

  Woningborg biedt zekerheid in de veranderlijke woningmarkt. In dat verband wil de organisatie haar organisatiestrategie vernieuwen. TwynstraGudde heeft hiervoor de basis gelegd door trends en ontwikkelingen in het functioneren van woningmarkt en bouwsector in beeld te brengen.

  Woningborg is de organisatie die een basis van zekerheid legt onder de nieuwbouw van woningen in Nederland met certificatie, borgstelling en kwaliteitsbewaking als kerntaken. Het werkveld van Woningborg is zeer dynamisch. Zowel de woningbouwproductie, de woningmarkt als de manier waarop mensen hun huis gebruiken veranderen voortdurend. Voor Woningborg is het essentieel om conjuncturele, demografische, bouwtechnische en sociaaleconomische trends scherp in de gaten te houden.

  Van buiten naar binnen kijken

  In opdracht van directie en Raad van Commissarissen van Woningborg heeft TwynstraGudde studie gedaan naar de trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de Nederlandse woningmarkt en de bouwsector. Die ontwikkelingen hebben in onze visie raakvlakken met vele facetten van het dagelijkse leven. Het onderzoek is daarom vanuit een breed perspectief aangevlogen, breder dan alleen de trends en ontwikkelingen die direct van invloed zijn op Woningborg. Eerst divergeren, dan convergeren richting organisatie en strategie. We kijken van buiten naar binnen.

  Tien hoofdtrends

  Volgens de DESTEP-methode hebben we vanuit zes dimensies trends en ontwikkelingen geïdentificeerd: demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologisch-duurzaam, politiek. De opgeleverde inzichten hebben we verdiept met expertinterviews en klantgesprekken. Voor die laatste hebben we de methodiek van de Customer Experience gebruikt. De resultaten hebben we geclusterd in tien hoofdtrends voor de korte, middellange en langere termijn. Deze hebben we uitgediept in een trendworkshop met directie en Raad van Commissarissen, waarbij ook de kansen en bedreigingen voor Woningborg in kaart zijn gebracht. Het biedt Woningborg een kader voor de toepassing van trends en ontwikkelingen in haar strategische heroriëntatie.

  Inspirerende posterpresentatie

  woningsborgsmallDe resultaten van ons onderzoek hebben we gepresenteerd met een serie van tien overzichtelijke posters. Met infographics, visuals en inspirerende voorbeelden hebben we een doorkijk naar de toekomst geschetst. De posters laten zien welke trends en ontwikkelingen de meeste impact op het werk van Woningborg hebben. Dit helpt de organisatie haar strategie te vernieuwen, zodat Woningborg ook in de toekomst kan zorgen voor zekerheid in de woningmarkt.

  Download voorbeeld trendposter 

  'De prettige- en professionele samenwerking heeft geleid tot een zeer brede en objectieve markt oriëntatie. Er is een duidelijk kader gecreëerd voor de verdere toepassing van trends en ontwikkelingen in onze strategische heroriëntatie.'
  Wytzejan de Jong, Algemeen directeur Woningborg

  De meerwaarde van TwynstraGudde

  Onze adviseurs hebben kennis van de woningmarkt en de bouwsector en veel ervaring met trendanalyses en marktverkenningen. Met een onafhankelijke bril en vanuit een brede invalshoek schetsen wij een beeld van de toekomst. Dat beeld vormt een betrouwbare basis voor beleid of organisatiestrategie. De Customer Experience is begeleid door specialisten van de adviesgroep Innovatie van TwynstraGudde.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen