TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Woningcorporatie Woonkracht10 Ontwikkeling integraal wijkplan draagt bij aan betere samenwerking

  Woningcorporatie Woonkracht10 wil in samenwerking met haar stakeholders meer sturen op maatschappelijk rendement. De samenwerking moet leiden tot meer waardecreatie ten opzichte van een regulier proces, waarbij ieder in feite zijn eigen plannen ontwikkeld. Wij hebben samen met Woonkracht10, de gemeente en andere stakeholders een integraal wijkplan ontwikkeld, die de basis is voor de samenwerking. 

  Kraaihoek in Papendrecht is de eerste wijk waarmee Woonkracht10 op deze manier aan de slag is gegaan. Doel was ook te verkennen hoe ze met gezamenlijke middelen meer maatschappelijke doelen kunnen verwezenlijken.

  We zijn gestart met het samen in kaart brengen van de wijk. Daarbij hebben we gekeken naar wat voor wijk het is, de leeftijd en het type vastgoed, leefbaarheid, voorzieningen. Ook is gekeken naar de (maatschappelijke) doelen die de partijen nastreven. Op basis van cijfers, gesprekken en een wijkschouw hebben we hebben de wijk geanalyseerd. Zo zijn we gekomen tot een longlist van maatregelen die nodig zijn. Dit alles legden we vast op een overzichtelijke wijkposter. Op basis van het gedachtegoed van de maatschappelijke kosten en baten analyse hebben we de maatregelen geprioriteerd. In dit proces zijn ook huurders, scholen, bedrijven en zorginstellingen betrokken. Het plan is voor Woonkracht10 namelijk de opmaat te komen tot een betere samenwerking met al haar stakeholders, waaronder ook het warmtebedrijf dat een warmtenet wil aanleggen.

  Integrale uitvoering en concretiseren van de samenwerking

  In de wijk Kraaihoek speelt veel: de energietransitie en verduurzaming, vastgoedopgaven, uitbreiden van scholen en aandachtspunten op het gebied van de leefbaarheid. Belangrijk is dat straks de uitvoering van het wijkplan in samenwerking gaat plaatsvinden. In het plan hebben we daarom al deze onderwerpen gecombineerd tot een integraal plan. Naast het inhoudelijk eens zijn over ‘wat we gaan doen in de wijk’, hebben we hier ook een aanzet geven voor ‘hoe’ je dit met elkaar kunt doen. De gedeelde ambities en inzicht in ieders belang is een eerste stap om tot samenwerking te komen.

  Gezamenlijke ambitiebepaling, vertrouwen

  Het belangrijkste en onderscheidende aspect van deze aanpak is de nadruk op de gezamenlijke ambitiebepaling voor de wijk. Door met elkaar de wijk in te gaan, zien partijen elkaars belangen beter en weten ze welke kansen en knelpunten er zijn. Daar is bewust voor gekozen. Vaak nemen partijen pas in een latere fase, als hun eigen plannen al klaar zijn, contact met stakeholders op om hun plannen door te nemen. Met onze aanpak werk je naast inhoud, tegelijk aan het bouwen van vertrouwen tussen partijen. Een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking in de toekomst. Woonkracht10 kan hiermee verder. Ze gaan samen met haar stakeholders een ruimtelijkplan maken en de samenwerkingsafspraken concretiseren.

  Lees meer over onze aanpak om stapsgewijs tot een gedragen wijkuitvoeringsplan te komen.

  Meerwaarde van TwynstraGudde

  De meerwaarde van TwynstraGudde zit in de combinatie van kennis over sturen op maatschappelijk rendement, omgevingsmanagement en samenwerkingskunde. Al deze aspecten komen terug in de aanpak en onze procesbegeleiding. Er is zowel aandacht voor de inhoud, als voor het proces van samenwerken en participatie.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen