TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Amstelveen Meer zekerheid over grondexploitaties voor Amstelveen

  Grondexploitaties zijn een grote en risicovolle post met veel impact op de begroting. De gemeente Amstelveen wil meer inzicht in de betrouwbaarheid en de kwaliteit ervan. TwynstraGudde heeft hiertoe de grondexploitaties gevalideerd en van een second opinion voorzien.

  In de crisisjaren hebben we gezien dat veel grondexploitaties in plaats van een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke begroting (winstnemingen) vroegen om een bijdrage vanuit de gemeentelijke begroting (verliesnemingen). Vaak kwam het voor dat er jaar op jaar verlies genomen moest worden. Nu de economie weer aantrekt zien wij dat de situatie zich aandient dat grondexploitaties weer een bijdrage kunnen gaan leveren aan de gemeentelijke begrotingen. Juist in een tijd waarin er voor veel gemeenten grote financiële uitdagingen liggen.

  Hoe blijf je in controle?

  Met de crisis nog vers in het geheugen is het de vraag hoe we voorkomen dat de resultaten van grondexploitaties te rooskleurig worden voorgesteld. Maar minstens zo belangrijk, met oog voor de actuele financiële situatie, is de vraag hoe we voorkomen dat de resultaten van de grondexploitaties te pessimistisch worden voorgesteld. Hoe voorkomen we financiële verrassingen en op welke manier komen we financieel in control?

  Second opinion

  De gemeente Amstelveen wil een reële, goed onderbouwde en betrouwbare inschatting van de resultaten van de grondexploitaties hebben. Daarvoor is een objectief inzicht nodig in de waardering van de grondexploitaties, los van maatschappelijke of politieke druk. De gemeente vroeg ons als onafhankelijke partij om een second opinion op de grondexploitaties.

  Onze aanpak

  Wij hebben allereerst de opzet van de grondexploitaties beoordeeld: is het exploitatiemodel rekenkundig juist en zijn de opzet en structuur volledig? Vervolgens hebben we beoordeeld of de gebruikte parameters (rente, kosten- en opbrengstenstijging) realistisch zijn. Ook hebben we gekeken naar de geraamde kosten en opbrengsten en naar de mate waarin deze van invloed zijn op het resultaat. We hebben het risicoprofiel beoordeeld op basis van onze praktijkervaring en gesprekken met de planeconomen. De uitkomst van onze analyse is een realistische bandbreedte voor de te verwachte resultaten uit de gemeentelijke grondexploitaties.  

  Inzicht in betrouwbaarheid en kwaliteit

  Deze second opinion geeft de gemeente Amstelveen extra inzicht in de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de gemeentelijke grondexploitaties. Daardoor ontstaat meer financiële zekerheid voor de begroting. Er is ook meer zicht op de risico’s. De gemeente kan hiermee een verantwoorde en toekomstbestendige begroting opstellen.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Financieel management binnen gebiedsontwikkeling is één van onze belangrijkste expertises. We hebben veel ervaring met het financieel begeleiden van diverse businesscases en grondexploitaties. Deze praktijkervaring is van grote waarde bij controle en het geven van een second opinion. Onze adviseurs zijn daarbij vertrouwd met ruimtelijke projecten die zich afspelen in een complexe omgeving met verschillende publieke en private partijen en de daarbij behorende belangen. 

  Lees hier meer over het Financieel management van gebiedsontwikkeling.
  Download onze aanpak

  Alle mensen

  Alle mensen