TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Stichting Utrecht Science Park Uitvoeringsagenda Utrecht Science Park

  Op het Utrecht Science Park werken onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg samen aan de ambitie om in 2025 tot de beste drie science parken in Europa te behoren. TwynstraGudde heeft een uitvoeringsagenda opgesteld om de samenwerking hierop te richten.

  uithofHet Utrecht Science Park op universiteitsterrein De Uithof is een samenwerking van meer dan tachtig organisaties en bedrijven rond de kennispartners Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht. De kennis en expertise die hier aanwezig zijn, dragen bij aan een gezonde en duurzame maatschappij en maken Utrecht tot de meest competitieve regio van Europa. De Raad van Toezicht van de stichting Utrecht Science Park heeft ambitieuze groeiplannen en koerst voor 2025 op een top-3 positie in Europa. Het aantal business banen moet groeien van 1.300 naar 3.000. De stichting heeft TwynstraGudde gevraagd dit proces te begeleiden. Wat is er nodig om de ambitie te verwezenlijken? Op welke manier kunnen de partners samenwerken, welke governance-structuur is werkbaar en welke mandaten horen daarbij?

  Managen van het ecosysteem

  De concentratie van kennis en hoogwaardige technologie maakt Utrecht Science Park een interessante plek voor nationale en internationale bedrijven. Het gaat nu om het doorontwikkelen naar een nieuwe generatie science park. In essentie gaat het om het managen van het ecosysteem van kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijven.

  Governance, kansen creëren door verbinding en valorisatie van kennis zijn belangrijke kernbegrippen. Gebieds- en vastgoedontwikkeling en beheer zijn daaraan dienstbaar. Dat alles vraagt om doelgerichte samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

  Shared fact finding

  Een werkgroep bestaande uit de drie kennispartners, gemeente, provincie en stichting USP als coördinerende partij heeft, onder regie van TwynstraGudde, gezamenlijk onderzocht welke activiteiten nu ontbreken en welke nieuwe activiteiten nodig zijn om de lange-termijnambitie te behalen. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat er gezamenlijk gebiedsbeheer en parkeerbeleid moet komen, maar ook een gezamenlijke toekomstvisie en doelgroepenbenadering.

  Het resultaat

  In een korte periode van acht weken hebben we met de werkgroep de Uitvoeringsagenda USP 2017 opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste speerpunten benoemd en zijn voorstellen geformuleerd om de ambitie te bereiken. Ook is aangegeven welke organisatorische veranderingen nodig zijn. Doordat de agenda in samenspraak met de partners is opgesteld, kan deze direct in uitvoering worden genomen.

  Onze toegevoegde waarde

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben ruime ervaring met campus- en clusterontwikkeling. Daarbij combineren we kennis van gebieds- en vastgoedontwikkeling en beheer met kennis van samenwerkingsprocessen.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen