Stichting Utrecht Science Park Uitvoeringsagenda Utrecht Science Park

Op het Utrecht Science Park werken onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en gezondheidszorg samen aan de ambitie om in 2025 tot de beste drie science parken in Europa te behoren. TwynstraGudde heeft een uitvoeringsagenda opgesteld om de samenwerking hierop te richten.

uithofHet Utrecht Science Park op universiteitsterrein De Uithof is een samenwerking van meer dan tachtig organisaties en bedrijven rond de kennispartners Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Hogeschool Utrecht. De kennis en expertise die hier aanwezig zijn, dragen bij aan een gezonde en duurzame maatschappij en maken Utrecht tot de meest competitieve regio van Europa. De Raad van Toezicht van de stichting Utrecht Science Park heeft ambitieuze groeiplannen en koerst voor 2025 op een top-3 positie in Europa. Het aantal business banen moet groeien van 1.300 naar 3.000. De stichting heeft TwynstraGudde gevraagd dit proces te begeleiden. Wat is er nodig om de ambitie te verwezenlijken? Op welke manier kunnen de partners samenwerken, welke governance-structuur is werkbaar en welke mandaten horen daarbij?

Managen van het ecosysteem

De concentratie van kennis en hoogwaardige technologie maakt Utrecht Science Park een interessante plek voor nationale en internationale bedrijven. Het gaat nu om het doorontwikkelen naar een nieuwe generatie science park. In essentie gaat het om het managen van het ecosysteem van kennis- en onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Governance, kansen creëren door verbinding en valorisatie van kennis zijn belangrijke kernbegrippen. Gebieds- en vastgoedontwikkeling en beheer zijn daaraan dienstbaar. Dat alles vraagt om doelgerichte samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Shared fact finding

Een werkgroep bestaande uit de drie kennispartners, gemeente, provincie en stichting USP als coördinerende partij heeft, onder regie van TwynstraGudde, gezamenlijk onderzocht welke activiteiten nu ontbreken en welke nieuwe activiteiten nodig zijn om de lange-termijnambitie te behalen. Er is bijvoorbeeld vastgesteld dat er gezamenlijk gebiedsbeheer en parkeerbeleid moet komen, maar ook een gezamenlijke toekomstvisie en doelgroepenbenadering.

Het resultaat

In een korte periode van acht weken hebben we met de werkgroep de Uitvoeringsagenda USP 2017 opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste speerpunten benoemd en zijn voorstellen geformuleerd om de ambitie te bereiken. Ook is aangegeven welke organisatorische veranderingen nodig zijn. Doordat de agenda in samenspraak met de partners is opgesteld, kan deze direct in uitvoering worden genomen.

Onze toegevoegde waarde

Adviseurs van TwynstraGudde hebben ruime ervaring met campus- en clusterontwikkeling. Daarbij combineren we kennis van gebieds- en vastgoedontwikkeling en beheer met kennis van samenwerkingsprocessen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.