TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Bedrijvenpark Hoeksche Waard Financieel management Bedrijvenpark Hoeksche Waard

  In de driehoek Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen is Bedrijvenpark Hoeksche Waard in ontwikkeling: een hoogwaardig bedrijventerrein te midden van een Nationaal Landschap. TwynstraGudde voert sinds 2006 het financieel management.

  Bedrijvenpark Hoeksche Waard ligt zeer strategisch tussen havens en andere bestemmingen in Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. Het terrein ligt echter ook middenin een Nationaal Landschap. De inpassing in de omgeving heeft bij de gebiedsontwikkeling daarom extra aandacht gekregen. Er zijn groene randen en een waterrijke zone waardoor het bedrijvenpark een groen en open karakter behoudt.

  Bijdragen aan een samenwerkingsorganisatie

  Bij de ontwikkeling van het terrein zijn de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard betrokken. TwynstraGudde heeft bijgedragen aan de opzet en inrichting van een BV-CV-constructie, waarbij deze gemeenten aandeelhouder zijn. Parallel aan de ontwikkeling van het planconcept en de realisatie hiervan hebben we de administratieve organisatie opgezet. Bedrijvenpark Hoeksche Waard treedt op als zelfstandig bedrijf. Sinds 2006 verzorgt TwynstraGudde in opdracht van de directie het financieel management.

  'TwynstraGudde heeft vanaf het begin de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Hoeksche Waard uitstekend begeleid, vanaf de opzet tot en met de dagelijkse voortgang'
  Gert-Jan Metselaar, directeur Bedrijvenpark Hoeksche Waard

  De rol van financieel manager

  Als financieel manager is TwynstraGudde verantwoordelijk voor een groot aantal strategische en uitvoerende werkzaamheden.

  • Uitwerken en realiseren van strategieën.
  • Opstellen, monitoren en herzien van de grondexploitatie.
  • Adviseren over aan- en verkoop van grond, inclusief fiscaal advies.
  • Verzorgen van de administratieve organisatie en de projectadministratie.
  • Opstellen en uitvoeren van treasury-beleid.
  • Uitvoeren van de P&C-cyclus met onder andere het opstellen van de jaarrekening en diverse andere rapportages.
  • Coördineren van de accountantscontrole.

  Over ons werk leggen we verantwoording af aan de directie en samen met de directie aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bedrijvenpark Hoeksche Waard.

  Waarom TwynstraGudde?

  Financieel management is één van de belangrijke competenties van TwynstraGudde. Onze adviseurs zijn daarbij vertrouwd met ruimtelijke projecten die zich afspelen in een complexe bestuurlijke omgeving. We maken bovendien een verbinding tussen financieel management en risicomanagement.

  Resultaat

  De administratieve organisatie van Bedrijvenpark Hoeksche Waard functioneert sinds 2006 naar tevredenheid. Jaarlijks bevestigt de externe accountant dit in haar rapportages. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Daarbij heeft TwynstraGudde de organisatie effectief geholpen bij de opzet en uitvoering van het financiële beleid. Inmiddels zijn de eerste grondverkopen en leveringen gerealiseerd en raakt het bedrijvenpark steeds meer gevuld.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen