Goois Natuurreservaat Effectieve projectaanpak voor behoud Gooise natuur

In de natuurgebieden van het Gooi brengen we een serie projecten tot uitvoering. We dragen bij aan de instandhouding van natuur, landschap en cultuurhistorie en ondersteunen de stichting Goois Natuurreservaat bij professionalisering van projectontwikkeling.

De stichting Goois Natuurreservaat is rentmeester van ruim 50 unieke natuurgebieden in het Gooi met een oppervlakte van 2.800 hectare. De gebieden zijn beeldbepalend en maken het Gooi tot een aangename plek om te wonen, te werken en te verblijven. De stichting wil de natuurwaarden ook voor toekomstige generaties behouden en werkt daarom hard aan duurzaam beheer. Daarnaast zijn er projecten gedefinieerd om natuurwaarden te verbeteren en waar nodig te herstellen. TwynstraGudde ondersteunt de stichting Goois Natuurreservaat om deze projecten tot realisatie te brengen.

Praktische aanpak

In onze aanpak staat kwaliteit vanuit een pragmatische aanpak voorop, passend bij de bijzondere maatschappelijke belangen van dit gebied. Het doel is simpel: realisatie van de projecten binnen de kaders van geaccordeerde plannen. Bij de projectuitvoering zorgen we daarom voor een heldere aanpak die past bij de opgave en die transparant is. We bewaken kwaliteit en risico’s en zorgen dat de stichting alle beslissingen goed kan verantwoorden. We begeleiden de procesgang, de inzet en beheersing van mensen en middelen, projectcalculatie, risicomanagement en contractbeheer. Omgevingsmanagement en communicatie met omwonenden zijn een belangrijk onderdeel van ons werk.

Het resultaat

Met deze insteek hebben we bijgedragen aan de realisatie van een brug middenin een bosrijk gebied, de herinrichting van een recent verworven buitengebied en het opknappen van een recreatief cultuurhistorisch uitzichtpunt. Ook dragen we bij aan de voorbereiding van een grote ecologische verbindingszone. Deze projecten vormen een belangrijke stap om de bijzondere kwaliteiten van het Goois Natuurreservaat voor de toekomst veilig te stellen.

Samenwerken

In ons werk trekken we samen op met de projectmanagers van de stichting Goois Natuurreservaat. Daardoor helpen tegelijk om projectontwikkeling bij de stichting te professionaliseren.

Karin Kos, directeur-rentmeester Goois Natuurreservaat over TwynstraGudde: 'TwynstraGudde ondersteunt het Gooi Natuurreservaat al een aantal jaar. Met interim management, opzetten van het Projectbureau maar ook op gebied van projectmanagement. Adviseurs zijn betrokken bij de uitvoering van een aantal prachtige projecten, zoals het herstel van De Tafelberg, van cultuur-historisch belang in het Gooi en daardoor zeer zichtbaar. Alle aspecten van projectmanagement, zowel op financieel gebied als technisch management, contractmanagement en omgevingsmanagement komen in dit relatief kleine project aan bod. Door nauw samen te werken met de Teamleider projecten, onze regiobeheerder en beleidsmedewerkers en boswachter én onze vrijwilligers is er echt sprake van samen leren. En dat past bij het Goois Natuurreservaat. Wij willen een lerende organisatie zijn. Ik heb grote waardering voor  de mensen van TG en hun expertise.' 

De meerwaarde van TwynstraGudde

Onze adviseurs hebben integrale kennis van gebiedsontwikkeling: technisch en financieel, maar ook qua wet- en regelgeving en omgevingsmanagement. We kunnen, ondanks de continu veranderde context, het gehele proces inhoudelijk overzien. Daarbij hebben we veel ervaring met projectmatig werken. We helpen op een praktische manier om ingewikkelde projecten van voorbereiding naar uitvoering te brengen. We nemen zorgen bij projectdirecteuren, teamleiders en projectmanagers uit handen. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.