Gemeente Soest De markt aan zet bij de herontwikkeling dorpshart Soesterberg

Met de sluiting van vliegveld Soesterberg wordt een lang gekoesterde wens van de gemeente Soest om het Dorpshart Soesterberg te herontwikkelen werkelijkheid. De markt krijgt van de gemeente de ruimte om invulling te geven aan de herontwikkeling. De markt is aan zet.

De gemeente Soest had de ambitie om het dorpshart Soesterberg te herontwikkelen. De grond was in eigendom van de gemeente en zij beoogden op deze locatie twee appartementencomplexen met een nieuw openbaar plein. De gemeente heeft drie schetsontwerpen voor de locatie laten maken waarna middels een referendum de inwoners van Soesterberg hebben gekozen voor het concept ‘Groene campus’. Dit concept was het uitgangspunt voor verdere uitwerking van de plannen. Het plein zou voor rekening en risico van de gemeente worden gerealiseerd en de locaties voor de appartementencomplexen werden in de markt gezet.

Marktconsultatie

De gemeente heeft op basis van het gekozen concept via een marktconsultatie de bereidheid van ontwikkelaars getoetst om de appartementen te ontwikkelen. Vier partijen hebben aangegeven zeer geïnteresseerd te zijn in de locatie en deel te willen nemen aan de marktselectie.

Marktselectie

Het doel van de marktselectie was om de locatie aan de marktpartij te verkopen met de beste bieding. Hierbij bestond de bieding uit het ontwerp dat paste binnen de gestelde kaders en het concept ‘De Groene Campus’ gecombineerd met de prijs voor de aankoop van de grond. Om dit te kunnen bereiken heeft Erwin Uil in nauwe samenwerking met de gemeente Soest het ‘bidbook’ opgesteld en het proces van de marktselectie begeleid. Tot en met de beoordeling van de inschrijvingen door de beoordelingscommissie zijn zij bij het proces betrokken geweest.

Herontwikkelen van een nieuw dorpshart met o.a. woningbouw, voorzieningen en een dorpsplein met heel veel wensen en ideeën van de stakeholders uit het dorp enerzijds, anderzijds de kaders/ randvoorwaarden van de gemeenteraad maakt het allemaal een stuk complexer om tot een keuze voor de marktpartij te komen. 

'Ik ben heel goed geadviseerd en ondersteund om het proces zo goed en zuiver mogelijk te doorlopen. Het was een prettige samenwerking met ruimte en respect voor elkaar.'
Mustafa Hamurcu – projectmanager gemeente Soest

De meerwaarde van TwynstraGudde

Doordat de adviseurs integrale kennis hebben van het gehele gebiedsontwikkelingsproces en ook herontwikkelingsprojecten managen, zijn zij in staat om in vroegtijdig stadium de ontwikkelstrategie uit te denken en rekening te houden met en in te spelen op vraagstukken die zich in een dergelijk proces kunnen aandienen. Daarnaast hebben zij ervaring met het vertalen van de wensen naar het juiste gebruik van een programma van eisen en criteria in het ‘bidbook’. Door kennis van de markt kunnen zij maatwerk bieden voor elke samenwerking tussen overheid en marktpartij.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.