Gebiedsontwikkeling Effectiever contracteren en realiseren

Heb je een ontwikkelingsmaatschappij, goede bestuurders en een gedegen bedrijfsplan? Dat komt het er nu op aan je plannen goed uit te voeren.

 

Met goede afspraken, heldere procedures en efficiënte processen leg je de basis voor een effectieve samenwerking die - bij lastige kwesties - tegen een stootje kan. Wij helpen je bij het opstellen van de contracten. Denk hierbij aan overeenkomsten met investeerders, grondverwervingen (aankopen en verkopen van grond) en afspraken met energiebedrijven.

Een gestructureerde aanpak: met project- en programmamanagement

Om de uitvoering tot een succes te maken, is professioneel management cruciaal. Zo weet je zeker dat je de zaken gestructureerd aanpakt: binnen de gewenste tijd, binnen budget en met de vereiste kwaliteit. Wij ondersteunen je bij het opstellen van de bestemmingsplannen, regelen alles rond de procedures voor de ruimtelijke ordening en laten het terrein bouwrijp maken. Daarnaast – en dat is minstens zo belangrijk – zorgen we dat ondernemers en burgers zich bij het proces betrokken voelen. Met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en met aandacht voor de menselijke kant.

Grip houden op de financiën

Een degelijke financieringsconstructie zorgt voor maximaal resultaat binnen de beschikbare financiële ruimte. Met een heldere administratie krijg je inzicht in de beschikbare budgetten, investeringsruimte, eerder aangegane verplichtingen en de al gerealiseerde boekwaarde. Je weet precies wanneer je moet bijsturen. Zo houd je grip op de financiën.

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.