Whitepaper Tweebenigheid van gemeenten

Bij een tweebenige overheid trekken wij parallellen met succesvolle voetballers als Cruijff en Van Basten. Zij staan te boek als succesvol, omdat zij tweebenige voetballers waren. Voetballers die acties met beide benen kunnen inzetten, zijn sneller in het spel, creatiever in het maken van combinaties en kunnen vanuit meer posities scoren.

Toegevoegd door Meryem Kilic-Karaaslan op 4 november 2021

TwynstraGudde brengt organisaties in beweging door versterking van het leiderschap. Daarbij is tweebenigheid belangrijk. Samen met twee interim-managers uit het sociale domein schreef ik een whitepaper over het belang van tweebenigheid van gemeenten, hoever gemeenten zijn met het ontwikkelen van deze tweebenigheid en wat gemeenten zouden kunnen doen om snelheid te maken.

Download

Een tweebenige overheid gaat uit van twee hoofdopgaven die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die met elkaar in balans moeten zijn. Het ‘rechterbeen’ neemt rechtmatige en doelmatige beslissingen, besteedt het belastinggeld adequaat, behandelt burgers rechtvaardig en gelijk, is zorgvuldig in afwegingen en neemt geen overbodige risico’s. Het ‘linkerbeen’ speelt in op nieuwe complexe maatschappelijke vraagstukken waar geen blauwdruk voor is, faciliteert initiatieven vanuit samenleving en maatschappelijke partners, levert maatwerk, hanteert de menselijke maat en gaat niet uit van regels, maar kijkt naar de ruimte die er is, of nodig is.

Tweebenigheid van gemeenten

Tweebenigheid in het maatschappelijk domein

Deze tweebenigheid is ook nadrukkelijk van belang in het maatschappelijk domein. We verwachten namelijk van gemeenten dat zij zorgen voor kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor hun inwoners als zij die nodig hebben. Ook verwachten we van gemeenten dat zij goed omgaan met de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. En we willen dat alleen die inwoners waarvoor dat noodzakelijk is zorg en ondersteuning krijgen. Tenslotte willen we dat het geld wordt besteed aan de zorg en ondersteuning van inwoners en niet wordt gebruikt voor organisatiedoelen. Kortom, rechtmatigheid, doelmatigheid en de menselijke maat zijn belangrijke pijlers voor gemeenten.

Hoe staat het met de tweebenigheid bij gemeenten in het maatschappelijk domein?

Veel gemeenten hebben hun handen nog vol aan de transitie en hebben moeite om invulling te geven aan de transformatie, datgene waarom het feitelijk allemaal te doen is. Het is interessant om te onderzoeken welke spanningen gemeenten ervaren op het linker- en rechterbeen bij het realiseren van de transformatieopgave. Lees meer hierover in de whitepaper die je hieronder kunt downloaden.

Download

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe je binnen jouw organisatie het rechter- of het linkerbeen kunt (door)ontwikkelen, of wil je weten wat er nodig is om in evenwicht en verbinding tussen de twee benen te werken? Neem contact met mij op. Ik help je graag met jouw ontwikkeling en opgaven in het maatschappelijk domein.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.