TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Opgavegericht werken

  Steeds meer organisaties kiezen voor opgavegericht werken. Zij ervaren dat bij complexe maatschappelijke opgaves, zoals het woningtekort of de energietransitie, samenwerking met uiteenlopende stakeholders en betrokken inwoners nodig is. Opgavegericht werken is in die situatie een wendbare en organisatieoverstijgende aanpak, met ruimte voor voortschrijdend inzicht. TwynstraGudde kan op verschillende manieren helpen bij de ontwikkeling hiervan.

  Voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en uitvoerders bij gemeenten en andere (semi)overheidsinstanties is het steeds meer dagelijkse praktijk: vraagstukken die over grenzen van organisaties en disciplines heen gaan. Bovendien zijn het vraagstukken met grote urgentie, waarbij de oplossing niet op voorhand duidelijk is, maar eerder het karakter van een gezamenlijke zoektocht heeft. Opgaves zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, de woningbouwopgave, maar ook eenzaamheid of obesitas.

  Wat nodig is bij complexe opgaves

  Bij het werken aan complexe opgaves is de klassieke overheidsorganisatie met een hiërarchische structuur en verticale sturing soms een belemmerende factor. Dit soort opgaves stellen nieuwe eisen aan organisaties en hun medewerkers. Samen kunnen werken over organisatiegrenzen en afdelingsgrenzen heen is bijvoorbeeld een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak. Wendbaarheid, aanpassingsvermogen en netwerkvaardigheden zijn dat ook. Het is de kunst om daarvoor ruimte te scheppen, zodat de opgave de organisatie definieert en niet andersom.

  Spanningen omzetten in energie

  In een wereld die minder voorspelbaar is geworden, betekent werken aan complexe opgaves ook omgaan met onzekerheden. Dit levert soms spanning op met de verwachtingen van een samenleving die concrete oplossingen verlangt. Ook binnen en tussen organisaties kan hierdoor expliciet of impliciet spanning ontstaan. Samenwerken voelt dan bijvoorbeeld als onnodig stroperig of als een strijd. Daarom is het belangrijk continu met elkaar helderheid te scheppen over de opgave die centraal staat. Als duidelijk is wie welke rol heeft, welke bijdrage ieder levert, wat de manier van werken is en hoeveel ruimte er is om te leren, kunnen spanningen worden omgezet in energie en beweging.

  Hoe we je kunnen helpen

  We helpen bestuurders, management en 'opgavemanagers' om effectief te opereren bij opgavegericht werken. We helpen je antwoorden te vinden op vragen als 'Wat betekent dit concreet voor mijn manier van werken en de aanpak? Hoe behoud ik ruimte en geef ik gelijktijdig houvast?' Adviseurs van TwynstraGudde kunnen je hierbij op verschillende manieren helpen. Bij de start van een opgavegerichte aanpak bijvoorbeeld en het opzetten van een samenwerking. Hoe begin je, wie heb je nodig, zowel binnen als buiten je eigen organisatie? Hoe zorg je voor commitment en gedeeld eigenaarschap bij je partners? Bij dit soort vragen kunnen we stap voor stap ondersteuning bieden, aan jou of je team. Hierover kan je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs.

  Verschillende soorten ondersteuning

  Afhankelijk van je behoefte helpen we je met organisatieontwikkeling, de aanpak van een specifieke opgave of trainingen in opgavegericht werken:

  Organisatieontwikkeling

  Opgavegericht werken in jouw organisatie versterken in termen van samenwerking, sturing, inrichting en lerend vermogen. Dit kan door bijvoorbeeld de organisatie te onderzoeken op het eigen functioneren met behulp van een organisatiescan. Dit hebben wij onder andere gedaan voor de gemeente Katwijk. Wij hanteren hierbij een ontwikkelbenadering. Een iteratief proces, waarbij we uitgaan van verbeteringen vanuit de huidige situatie. We bieden perspectieven waar medewerkers zelf mee aan de slag kunnen voor verandering en ontwikkeling. Daarbij is de organisatiescan niet alleen een onderzoek waaruit een advies volgt, maar ook een proces waarin we met jouw medewerkers oplossingen en initiatieven voor opgavegericht werken verkennen.

  Aanpak specifieke opgave

  Begeleiding bij het effectief opstarten en organiseren van een maatschappelijk opgave binnen en tussen organisaties, in samenwerking met relevante partners en inwoners.

  Wij faciliteren opgavesprints waar de inhoud en aanpak van de opgave in verschillende iteratieve stappen verkend wordt. Vaak beginnen we met een opgave geformuleerd als een thema of zinsnede uit bijvoorbeeld een bestuurs- of coalitieakkoord, en eindigen we na drie à vier dag(del)en met een rijk beeld (zowel beleving als feiten) van de opgave, een inventarisatie van wat hier al over bekend is, wat nog te onderzoeken is, en een plan voor de aanpak en randvoorwaarden die nodig zijn bij de realisatie van de opgave.

  Om de maatschappelijke opgave écht centraal te stellen zetten wij de opgavewaaier in. Via de opgavewaaier stellen we aan de hand van de verschillende thema's in het opgavelemniscaat vragen over o.a. urgentie, motivatie, strategie en organisatie van/voor de opgave om zelf, als team, organisatie of samenwerkingsverband over na te denken.

  Bij een opgavegerichte aanpak is er continu sprake van de wisselwerking tussen de inhoud en aanpak van de opgave. Deze continue dynamiek verbeelden we daarom aan de hand van de vorm van een opgavelemniscaat die de wisselwerking tussen inhoud en aanpak van opgaven weergeeft. Het opgavelemniscaat maakt je bewust van waar je staat in het continue proces van het werken aan opgaven, en helpt je hier met collega’s, stakeholders buiten en inwoners het gesprek over te voeren.

  Trainingen opgavegericht werken

  Op maat gemaakte trainingen voor bestuurders, managers en medewerkers, gericht op effectief opereren bij complexe opgaves, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Maar ook voor opgaveteams binnen en tussen organisaties.

  Zo hebben wij de Opgave Expeditie ontwikkeld aan de hand van het opgavelemniscaat. De Opgave Expeditie is een speelse workshop waarin je met een team de opgave waar jij aan werkt verder ontdekt aan de hand van de twaalf thema's in het opgavelemniscaat én leer je wat opgavegericht werken is. In de Opgave Expeditie durven we voorlopige conclusies te trekken en op basis hiervan een eerste stappenplan te maken die jou heel concreet verder helpt bij het werken aan de opgave. Je kunt dit spel spelen wanneer je net start met de verkenning van een opgave, maar ook als je hier al ruime tijd aan werkt.

  Meer weten?

  Wil je meer weten over deze aanpak? Of heb je een specifieke vraag voor jouw organisatie? Laat hieronder je gegevens achter en wij nemen snel contact met je op.

  Heb je een vraag voor ons?

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen