TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Veiligheid Meer inzicht verkrijgen in het effect van handelen

  Wat zijn de concrete resultaten van je werk? Wat is het effect van preventie of vervolging op de samenleving? Is er draagvlak voor een voorgestelde vernieuwing? Via onderzoek en (beleids)evaluatie zorgen wij voor inzicht, begrip en handelingsperspectief en helpen deze te realiseren.

  Als organisatie werk je dag in dag uit aan de veiligheid van Nederland. Er blijft echter nauwelijks tijd over om te reflecteren. Wij doen onderzoek naar het effect van het handelen van politie, brandweer, ministeries, veiligheidsregio’s, regionale informatie- en expertisecentra (RIEC), gemeenten en bijzondere opsporingsdiensten. We verbinden de ervaring en kunde van professionals in de praktijk met de meest recente wetenschappelijke kennis. Inzicht is vaak het startpunt om te komen tot nieuwe manieren van werken.

  We doen onderzoek …

  We doen onderzoek naar misdaad en naar manieren om die te voorkomen, op te sporen en te vervolgen of er barrières tegen op te werpen. Wetenschappelijk onderzoek wisselen we af met beleidsonderzoek, fenomeenonderzoek en organisatiekundig onderzoek. We verzamelen en analyseren data en trekken daaruit verifieerbare conclusies. Ons onderzoek draagt direct bij aan verbetering en vernieuwing. Want daar gaat het uiteindelijk om.

  … en we voeren evaluaties uit

  Wat zijn de resultaten van je werk? En wat is het effect daarvan in de samenleving? Bij een evaluatie analyseren we eerst de vraag achter de vraag. Dan richten we een valide meetinstrument in en verzamelen we relevante en betrouwbare data. We zijn bekend met beleidsdoorlichtingen, van gedegen ex ante evaluaties tot quick scans, het ontwerpen van beleid en de uitvoering en evaluatie van proeftuinen. Hiermee komen we tot een kritische evaluatie van beleid en van specifieke methoden om criminaliteit tegen te gaan.

  Breed netwerk van experts

  De adviesgroep veiligheid beschikt over een groep vaste medewerkers met verschillende expertises en kwaliteiten voor een grote verscheidenheid aan werk binnen het veiligheidsdomein. Daarnaast beschikken wij over een aan ons verbonden netwerk van adviseurs en managers die wij flexibel in kunnen zetten op vraagstukken rondom veiligheid en de besturing daarvan. Voor verbondenheid en inzet via onze groep hanteren wij strenge kwaliteitseisen waardoor onze hoge kwaliteitsnorm geborgd blijft. Voordeel van het werken via netwerk ligt bovendien in continuïteit. Kortom: een breed netwerk van experts inzetbaar op vraagstukken in of over het veiligheidsdomein. 

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen