Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Digitalisering Je organisatie bewust digitaal weerbaar maken

  Veiligheid is een kritische pijler in het digitale ecosysteem. Maar in de praktijk zie je vaak verwarring, onduidelijkheid en onzekerheid over de digitale weerbaarheid. Wij geven cybersecurity handen en voeten, maken medewerkers bewust en helpen bij de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.

  Aanbieders van essentiële diensten en organisaties die onderdeel zijn van een vitaal proces, zijn verplicht om passende cybermaatregelen te nemen voor hun digitale veiligheid. Zij moeten ernstige cyberincidenten melden. Medio 2024 wordt het aantal sectoren waarvoor deze verplichting geldt, fors uitgebreid. Het is allemaal gericht op een digitaal weerbaar Nederland. Wat betekent die verplichting voor jouw organisatie? Wanneer ben je aansprakelijk voor (vervolg)schade als er iets misgaat? Wij maken helder wat de implicaties zijn van Europese en Nederlandse richtlijnen.

  Actie vereist

  Je hoeft als organisatie natuurlijk niet op een wettelijke verplichting te wachten. De dreiging van een incident is van alledag en vereist nu actie. De kosten van stilstand na een incident of van het verlies van data zijn soms niet te overzien. De veelheid aan diensten en producten op het gebied van cybersecurity is echter overweldigend. Waar doe je goed aan? Een cyberverzekering? Hoe houd je het betaalbaar? Wat is werkbaar? De grootste uitdaging is in onze visie om cybersecurity te organiseren en te verankeren. Bestuurders en managers zijn vaak sterk afhankelijk van gespecialiseerde aanbieders en daardoor kwetsbaar. Terwijl goed leiderschap nodig is om een organisatie als geheel digitaal weerbaar te maken.

  Controle over jouw cyberweerbaarheid

  Risico’s in kaart brengen

  Onze adviseurs staan klaar om jouw organisatie bewust digitaal weerbaar te maken. Dat begint met het in kaart brengen van de risico’s in relatie tot de doelstellingen. Welke functies zijn van vitaal en welke van ondersteunend belang? Wat zijn mogelijke gevolgen van een cyberaanval en welke maatregelen kunnen de gevolgen beperkt houden? In samenspraak komen we tot een gedegen, integraal risicomanagement. We helpen bewuste keuzes te maken en te sturen op resultaat, ook al is het een abstract onderwerp dat vaak niet tot de verbeelding spreekt.

  Concrete handvatten voor digitale weerbaarheid

  Ons team van experts begeleidt bestuurders bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën, risicobeheer en compliance. We vertalen technische oplossingen naar organisatorische en bestuurlijke maatregelen. Je krijgt inzicht in het complexe landschap van cybersecurity en je wordt je bewust van risico’s. Je krijgt concrete handvatten aangereikt waarmee je de digitale weerbaarheid van je organisatie kunt versterken.

  Aan de slag met digitale weerbaarheid

  Alle mensen

  Aan de slag met digitale weerbaarheid

  Alle mensen