Blog Twee belangrijke overwegingen bij het inrichten van veiligheid binnen gemeenten

Het handhaven van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) is een steeds grotere opgave binnen gemeenten. De taken en bevoegdheden zijn in de afgelopen jaren toegenomen, terwijl uitdagingen zoals de coronacrisis, de aanpak van ondermijning en digitale veiligheid steeds meer aandacht vragen. Binnen gemeenten zijn het de Teams Veiligheid die zich bezighouden met het beleidsterrein OOV. Deze professionals moeten in toenemende mate samenwerken met andere teams binnen de gemeente, maar ook met ketenpartners. Dat vraagt om een flexibele organisatie-inrichting die past bij de lokale context. Wij hebben op eigen initiatief en naast onze adviesopdrachten een verkennend onderzoek uitgevoerd onder 23 gemeenten. Tijdens het onderzoek ontdekten wij allerlei interessante factoren die van invloed zijn op de organisatie van veiligheid binnen gemeenten.

Toegevoegd door Oscar Laros op 11 juni 2021

Wij schetsen twee belangrijke overwegingen om bij stil te staan bij het inrichten van Team Veiligheid in een gemeentelijke organisatie.

cijfers-voor-blog-01-2Vergunningen, Toezicht en Handhaving en zorg: onderdeel of partner van veiligheid?

Andere gemeentelijke onderdelen, zoals Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en het thema zorg en veiligheid, ‘raken’ steeds meer het thema veiligheid door toenemende verantwoordelijkheden. Hierdoor komen zij steeds meer in beeld als vaste interne samenwerkingspartner voor het Team Veiligheid. Bij nagenoeg alle gemeenten wordt veiligheid als breed thema integraal aangepakt en is Team Veiligheid geen afgezonderd organisatieonderdeel meer. ‘In hoeverre moet VTH en zorg (formatief) onderdeel van veiligheid zijn om optimale samenwerking te bereiken?’, deze vraag wordt door de gemeenten verschillend beantwoord. Sommigen kiezen voor nauwe samenwerking in elkaars ‘nabijheid’, terwijl andere gemeenten een ‘liaison constructie’ hanteren tussen de organisatieonderdelen. Lokaal maatwerk is hierbij leidend. Zonder het te moeten formaliseren is het van groot belang dat de samenwerking – in welke vorm dan ook – aanwezig is, omdat de dynamische gemeentelijke veiligheidsthema’s daar vandaag de dag in toenemende mate om vragen. Bovendien wordt de informatiepositie van Team Veiligheid versterkt als er een nauwe samenwerking is met VTH. De input voor en effecten van het veiligheidsbeleid worden namelijk snel door VTH gediagnosticeerd.

veiligheid binnen gemeenten_blog-banner-1

 

cijfers-voor-blog-02-2Externe samenwerking en de coronacrisis: katalysator of (nog) meer bestuurlijke drukte?

De aanpak van ondermijning, zorg en veiligheid, jeugdproblematiek en digitale veiligheid zijn thema’s die in toenemende mate aandacht vragen. Op elk van deze thema’s zoeken gemeenten de samenwerking met externe partners zoals politie, RIEC en het Veiligheidshuis. Door de coronacrisis is tevens de rol van de veiligheidsregio flink toegenomen. Grotere gemeenten merken dat onder andere in de afdracht van (juridische) capaciteit aan de veiligheidsregio. Collega Leon Ziengs schreef onlangs een blog over corona als katalysator voor de samenwerking tussen gemeenten en veiligheidsregio’s.

De afbakening van taken en verantwoordelijkheden en belastbaarheid van medewerkers zijn voor de bevraagde gemeenten zodoende belangrijke aspecten. Deze constatering leidt tot een andere vraag: zorgt de coronacrisis voor versterkte samenwerking tussen Teams Veiligheid en externe partners, of juist niet? Bestuurlijke drukte in de veiligheidsketen kan namelijk nog wel eens leiden tot rolonduidelijkheid, zo stellen veel bevraagde gemeenten. Of de verplichte ‘afstand’ van elkaar door de coronacrisis de samenwerking heeft verbeterd of niet, verschilt per gemeente.

Download onderzoeksrapport en infographic

veiligheid binnen gemeenten_blog-landingspaginaDit blog is gebaseerd op het vergelijkend onderzoek dat de adviesgroep Veiligheid van TwynstraGudde in 2020 heeft uitgevoerd. Download hieronder het rapport en de bijbehorende infographic. De infographic bevat in één oogopslag een aantal van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek.

Download

Verder praten of hulp nodig?

Wil je verder praten over openbare orde en veiligheid in gemeenten of de bevindingen uit het vergelijkend onderzoek? Of wil je meer weten over de mogelijkheden die TwynstraGudde biedt om jouw gemeentelijke organisatie verder te brengen? Neem contact met ons op!

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.