TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Cases

  Toon

  Expertise

   

  Thema’s

  [BlogPost 154432849465 Regionale Stedelijke Investeringsagenda voor Twentse steden, BlogPost 153478223222 Soesterberg een stap verder met gebiedsontwikkeling dankzij ontwikkelstrategie, BlogPost 148601916078 Campus voor innovatie en opleiden, BlogPost 132392541368 Haalbaarheid innovatiedistrict in Amersfoort, BlogPost 122477493031 Helmond maakt spelregels voor zonnevelden transparant en uitvoerbaar, BlogPost 111500900683 Regie op het stationskwartier met een ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse, BlogPost 102579240335 Agenda Stadsontwikkeling Rijswijk: handvat voor gebalanceerde groei, BlogPost 97954639283 Doorrekening maakt uitvoeringsagenda Almelo concreet, BlogPost 78526173467 Strategische verkenning helpt gemeente bij afweging woningbouwlocaties en versnelling woningbouw, BlogPost 76604375583 Tarievenbenchmark voor facilitaire diensten op High Tech Campus Eindhoven, BlogPost 74073182761 Nieuwe beslisinformatie voor Deltaplan Noordelijk Nederland, BlogPost 72242177828 Een ontwikkelstrategie maken voor een compleet nieuw dorp: hoe doe je dat?, BlogPost 69450539096 Horti Science Park kansrijk als internationale hotspot, BlogPost 68779211299 Levensloopbestendige appartementen in een villawijk: kan dat?, BlogPost 57050813274 MKBA 'light' laat meerwaarde campusontwikkelingsorganisatie zien, BlogPost 54888833706 Het structureren van een gezonde businesscase voor warmtelevering, BlogPost 47445734283 Kiezen voor bedrijvigheid of woningbouw in Bleizo-West, BlogPost 45158099370 Beoordelingskader voor MIRT Onderzoek metropoolregio Utrecht, BlogPost 43827908405 Inzicht in gedeelde belangen voor succesvolle doorontwikkeling naar campus, BlogPost 37446438873 Succesvolle herontwikkeling van twee bedrijventerreinen, BlogPost 37446953059 Herontwikkeling stationsgebied Woerden zorgt voor levendige entree van de stad, BlogPost 36146827527 Integrale binnenstedelijke herontwikkeling geeft dorpscentrum Uithoorn impuls, BlogPost 30958544784 Ontwikkeling integraal wijkplan draagt bij aan betere samenwerking, BlogPost 28459572941 Trendonderzoek woningmarkt legt basis voor strategie Woningborg, BlogPost 25057500153 Meer zekerheid over grondexploitaties voor Amstelveen, BlogPost 22869222815 Effectieve projectaanpak voor behoud Gooise natuur, BlogPost 20202456084 Goed proces van gronduitgifte legt basis voor ruimtelijke kwaliteit, BlogPost 10593166161 Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland, BlogPost 10563980703 Proces- en programmamanagement Economic Board The Hague, BlogPost 10645831525 High Tech Campus Akzo Nobel, BlogPost 10622900937 Financieel management Bedrijvenpark Hoeksche Waard, BlogPost 10646153965 Uitvoeringsagenda Utrecht Science Park, BlogPost 10620428525 Kijkrichtingen voor de omgevingsvisie van Doetinchem, BlogPost 10487723805 Herontwikkeling van landgoed Veldwijk – Samenwerken staat centraal, BlogPost 10558343999 De markt aan zet bij de herontwikkeling dorpshart Soesterberg, BlogPost 10622912816 Nieuwe campus voor de maakindustrie in Eindhoven, BlogPost 10526680091 DBMO-contract multifunctionele accommodatie Borne]