Blog Was getekend, de grenswerker

Bent u omgevingsmanager, communicatieadviseur, procesmanager, participatieprofessional? Hallo grenswerker! Met een van deze én andere functies is de kans groot dat u valt onder de steeds groter wordende groep ‘grenswerkers’; mensen die hun werk doen op het grensvlak van de eigen organisatie en andere partijen in een netwerk.

Toegevoegd door Martine de Jong op 12 juli 2015

Dat grensvlak is nog relatief onontgonnen terrein. We weten wél al dat het op zo’n grensvlak niet zozeer gaat om de systemen, maar om de mensen. Die maken er het verschil.

Ieder mens zijn eigen stijl

Ieder mens is uniek, natuurlijk. En ieder mens heeft zijn eigen, persoonlijke werkwijze in het verbinden van de eigen organisatie met de andere partijen in een netwerk. Toch zijn er bepaalde stijlen te herkennen in een samenwerkingsproces. En al die stijlen hebben zo hun eigen, persoonlijke impact op het proces. Jij als grenswerker bent een gedreven voorvechter, een betrokken relatiebouwer, grondige ontwerper, gezaghebbende onderhandelaar, vindingrijke vormer of combinaties daarvan. Wist je dat?

Signaturen voor samenwerking

Elke grenswerker laat namelijk zijn eigen handtekening -of signatuur- achter op een samenwerkingsproces. Jouw voorkeurs-signatuur bepaalt welk type grenswerker je bent. Bouw je eerst persoonlijke relaties? Of is een goed inzicht in de partijen en gedeelde processtappen het beste begin? Creëer je eerst een setting om iets te laten gebeuren? Of benadruk je juist wat er te halen valt voor de belangrijkste partijen? In een samenwerkingsproces ben je zelf het instrument. Jouw gedrag zal het gedrag van andere bepalen en uitlokken. Daarmee beïnvloed je de omgeving, maar de omgeving beïnvloedt jou ook.

Eigen handelingsrepertoire

Op basis van vele interviews, groepsgesprekken, theorie en praktijksituaties ontwikkelde TwynstraGudde vijf signaturen voor samenwerking. Ze gaan in op de eigenschappen en het gedrag van de grenswerker en de accenten die hij daarin aanbrengt. Verondersteld wordt dat iedere grenswerker één à twee voorkeurssignaturen heeft. Deze zijn te herkennen als het handelingsrepertoire waarop iemand teruggrijpt wanneer een samenwerkingsproces spannend of complex wordt. Elke signatuur heeft zijn eigen valkuilen, ambities en voorkeuren. Kijk maar:

  • De gedreven voorvechter is overtuigend, activerend en principieel. Hij is verbindend door het schetsen van een gezamenlijk toekomstperspectief voor een betere leefomgeving.
  • De betrokken relatiebouwer is begaan, persoonlijk en informeel. Hij verbindt door het creëeren van een veilige setting voor de kwetsbaarheid van mensen en het bouwen van vertrouwen.
  • Dan de grondige ontwerper. Deze is analytisch, betrouwbaar en structurerend. Verbindend door het bieden van overzicht en inzicht in vragen, belangen en perspectieven voor betere oplossingen.
  • De gezaghebbende onderhandelaar is pragmatisch, charismatisch en daadkrachtig. Benadrukt onderlinge afhankelijkheden en creëert een momentum voor besluitvorming.
  • Tot slot de vindingrijke vormer: onconventioneel, verrassend en verwarrend. Verbindend door het laten ontstaan van een beweging in een uitnodigende setting.
'In een samenwerkingsproces bent u zelf het instrument. Uw gedrag zal het gedrag van andere bepalen en uitlokken.'

Mogelijkheden ontdekken

De signaturen helpen om een impasse te doorbreken en anders met dilemma’s om te gaan. Door je te verplaatsen in een andere signatuur, kom je er misschien achter dat jouw dilemma geen dilemma is. Zodra je buiten je vertrouwde repertoire treedt en de handelingsrepertoires van andere signaturen verkent, ontdek je mogelijkheden die je anders niet zou hebben gezien.

Effectiever in improviseren

Door inzicht te hebben in je persoonlijke signaturen, weet je onder welke omstandigheden je het meest effectief bent. Je wordt effectiever in improviseren. En werken op het complexe en dynamische grensvlak tussen organisaties, waarbij je vaak moet inspelen op spontane en onverwachte situaties, maakt improviseren eerder regel dan uitzondering.

Dág gedreven voorvechter, betrokken relatiebouwer, grondige ontwerper, gezaghebbende onderhandelaar, vindingrijke vormer! Improviseer, ben jezelf én ontdek mogelijkheden.

Meer lezen over samenwerken?

Wil je meer weten over samenwerken in de markt(en) waarin je actief bent? Download dan een van de e-magazines over samenwerken die we voor je hebben samengesteld.
Download e-magazine

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.