Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Aanpak Effectief samenwerken in projecten

  Een brug, een tunnel, een sluizencomplex, een school of een ziekenhuis. Het tot stand komen van grote, complexe infrastructurele werken is het resultaat van samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. Daarbij zijn vakmanschap, eenduidige contractuele afspraken en een heldere projectorganisatie essentieel. Maar zeker zo belangrijk is de relatie en de interactie tussen teams en mensen. Je kunt het vooraf nog zo goed geregeld en ingericht hebben, projectenwerk is en blijft ook mensenwerk. Een goede interactie en samenwerkingsrelatie leiden tot hogere kwaliteit, betere resultaten en vooral ook tot werkplezier. Maar de praktijk is weerbarstig, verstoringen in het werk kunnen niet alleen doelen en scope onder druk zetten, maar ook de samenwerking. 

  Het DNA van de bouw- en infrasector is er een van aanpakken, handen uit de mouwen, actie, besluiten nemen en oplossen. Essentiële eigenschappen om projecten ‘van en uit de grond te krijgen.’ Wie projectenwerk doet zal dit herkennen. We zijn gewend aan georganiseerde samenwerkingsrelaties. Taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld, ieders rol is vastgelegd, er wordt gewerkt volgens afgestemde plannen en processen. En toch ben je er daarmee niet. Want elk contract en elke samenwerking kent ook een relationele kant, die minstens net zo veel invloed heeft op het proces en de resultaten. Als het erop aankomt, gaat het om de balans tussen inhoudelijk vakmanschap, management- en organisatievaardigheden en human skills. Tussen hard en zacht.

  Diagnose is maatwerk

  In die specifieke publieke-private samenwerkingen helpen we teams om effectief samen te werken. Als organisatieadviseurs begeleiden wij startende, lopende en vastgelopen samenwerkingsrelaties. Via het model van richten, inrichten en verrichten. En dat is maatwerk, want elke organisatie, elk project, elke fase, elke contractvorm én elke teamsamenstelling  is uniek, ook al ken je elkaar van eerdere projecten. Begin dus niet te snel met oplossen. Wij zetten liever eerst een pas op de plaats om het speelveld te overzien en een diagnose te stellen. Onze rol is onderzoekend, verkennend, maar ook confronterend doordat we benoemen wat we zien aan de harde én de zachte kant en bespreekbaar maken welk effect dat heeft op de samenwerking. We zijn helpend door overzicht en structuur te bieden. 

  Vragen stellen

  Wij stellen veel vragen en voeren gesprekken met projectteams en stuurgroepen: met wie hebben we te maken, wat speelt er, wat zijn de verschillende belangen en welke ervaringen nemen mensen mee? Wat is er nodig om het werk op de rit te krijgen? Welke waarden en normen spelen er in de organisatie? Welke emoties hebben invloed op het werken en het samenwerken? Wat gaat al goed en waar zit ontwikkeling? Effectief samenwerken wordt niet alleen bepaald door mensen en afspraken, maar ook door de dynamiek van alledag, de context waarbinnen je project zich afspeelt, politieke besluiten etc. Al die factoren nemen wij ook mee in onze diagnose. Deze gesprekken leveren ook voor onze gesprekspartners vaak al hele waardevolle inzichten op. Je hebt er direct profijt van. En zo is een pas op de plaats eigenlijk altijd een stap vooruit. 

  Een programma op maat

  Met onze kennis en ervaring van de sector (aanbesteding en contractvormen) sluiten wij snel aan bij teamleden en bij de vraagstukken die leven. We kennen immers de context en gevoeligheden in publiek-private samenwerkingsverbanden en de complexiteit van het projectenwerk. Gecombineerd met psychodynamisch werken en groepsdynamica ontwikkelen wij vervolgens een passend programma met interventies en interactieve oefeningen om de samenwerking te bevorderen. Dat doen we in één of meerdere (aansluitende) teamdagen, waarbij ook ruimte is voor ontspanning en de toevallige ontmoeting.

  Teams die tegen een stootje kunnen

  Zo bouwen we aan veerkrachtige teams, teams die tegen een stootje kunnen. Met mensen die het eigen belang bespreekbaar maken en kunnen denken en handelen in het belang van de opgave. Die openlijk en in vertrouwen dilemma’s en knelpunten bespreken en oplossen. Ondanks lastige en soms ongewenste boodschappen. Veerkrachtige teams voorkomen dat problemen uitgroeien tot conflicten, dat projecten stilvallen. Natuurlijk, dat kan soms schuren, maar het zal zeker niet ontsporen. 

  Samen bepalen

  Kortom, een goede voorbereiding is het halve werk, een goede samenwerking is de andere helft. TwynstraGudde helpt je bij het ontwikkelen, realiseren en verbeteren van effectieve samenwerking tussen teams en binnen teams. 

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij hebben een brede adviespraktijk opgebouwd: wij hebben kennis en ervaring op het gebied van aanbestedingsrecht en contractvormen, psychodynamisch werken en groepsdynamica. Wij verzorgen een breed palet aan dienstverlening in publiek-private samenwerking.

  Wij helpen onze klanten met de voorbereiding op overgangsfasen in een project, zoals bij tweefasen-aanpak, maar ook met de voorbereiding op presentaties en interviews in aanbestedingen, begeleiden we de samenwerking in en tussen teams en trainen we samenwerkingsvaardigheden. Daarnaast verzorgen we teamtrainingen, zoals dialoog- en UAV-cg training, en voeren we samenwerkingsassessments en interviews uit als onderdeel van aanbestedingsprocedures.  Voor assessments legden we zeventien jaar geleden de basis en inmiddels hebben wij het ontwikkelen en uitvoeren van samenwerkingsassessments uitgewerkt tot een beproefde methodiek die wij toepassen in aanbestedingsprocedures in Nederland, maar ook internationaal. Onze adviseurs spreken de juiste taal. We committeren ons aan jouw organisatie, ambities en projectdoelen. Door deskundig en kritisch te zijn, komen we tot op maat gesneden adviezen en trajecten die bijdragen aan de resultaten van jouw project. 

  Wij werken intensief samen met extern deskundigen Joke Scholten en Anne-Mart Prins. Wij wisselen kennis uit, ontwikkelen de propositie en voeren opdrachten samen uit.

  Startende teams, vastgelopen teams en teams die hun samenwerking willen evalueren, helpen we graag. Ben je geïnteresseerd en wil je een keer vrijblijvend verder praten met één van ons? Neem dan contact met ons op. Of stel je vraag hieronder.

  Ik heb een vraag over samenwerken in projecten

  Cases

  Cases

  Aan de slag met jouw samenwerking

  Alle mensen

  Aan de slag met jouw samenwerking

  Alle mensen