Nieuws Overname activiteiten Stichting PAMM door Eurofins Clinical Diagnostics

Stichting PAMM (Pathologie en Medische Microbiologie) en Eurofins Clinical Diagnostics willen over vijf jaar één van de grootste aanbieders zijn van integrale medische diagnostiek in Nederland. Op 6 mei jl. ondertekenden zij de overname van de activiteiten van Stichting PAMM door Eurofins Clinical Diagnostics. Wij feliciteren Stichting PAMM en Eurofins met deze nieuwe strategische samenwerking in Brabant. TwynstraGudde heeft Stichting PAMM ondersteund in de rol van strategisch adviseur bij de overname.

Toegevoegd door Huub Raemakers op 13 mei 2022

Stichting PAMM is hét regionale centrum voor infectieziekten en pathologie in Zuidoost-Brabant. De stichting werkt intensief en structureel samen met de verschillende ziekenhuizen in de regio, huisartsen, GGD’s, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. In de markt heerst een grote prijsdruk en is behoefte aan innovatie. Zonder substantiële groei en kostenreductie is de toekomst voor Stichting PAMM onzeker. Daarom is gezocht naar een professionele en kapitaalkrachtige samenwerkingspartner. Stichting PAMM heeft op 6 mei jl. de overname van de activiteiten door Eurofins Clinical Diagnostics ondertekend. Eurofins Clinical Diagnostics is een laboratoriumnetwerk in 54 landen met meer dan 58.000 medewerkers in 900 laboratoria.

Schaalvergroting en betere zorg

Eurofins Clinical Diagnostics gaat fors investeren in de mensen en middelen van Stichting PAMM. Stichting PAMM krijgt de mogelijkheid zich in de komende jaren bij Eurofins Clinical Diagnostics te ontwikkelen, vanuit eigen kracht en identiteit. Daarnaast is door schaalvergroting en investeringen meer maatwerk en service mogelijk voor de klanten. Daarmee verbetert de zorg in de hele regio.

Strategisch advies

TwynstraGudde heeft Stichting PAMM ondersteund in de rol van strategisch adviseur bij de overname. Wij hebben de stichting onder andere ondersteund door:

  • Verkennen van de mogelijkheden van partnering met andere partijen.
  • Begeleiden vakgroepen en het bestuur bij het voeren van de gesprekken met mogelijke partners.
  • Begeleiding van het keuzeproces voor de definitieve samenwerkingspartner.
  • Opstellen van en regie over het draaiboek voor overname.
  • Opstellen gezamenlijke strategie Stichting PAMM en Eurofins Clinical Diagnostics.
  • Begeleiding formele procesgang van de overname bij Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, medisch specialisten, NZa en ACM.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van Stichting PAMM over strategie en strategische keuzes.

Transitie nieuwe organisatie

De overname is nu een feit. En daarmee komt Stichting PAMM in een volgende fase. Om een goede overgang van de stichting te waarborgen is een transitieplan en projectorganisatie gerealiseerd die toeziet op een soepele overgang, het identificeren en neutraliseren van risico’s en de ontwikkeling van de Stichting PAMM-organisatie onder de vlag van Eurofins Clinical Diagnostics.

Lees hier meer over effectief samenwerken in de zorg.

PAMM tombstone

Foto: Uitgereikte thomstones tijdens de ondertekening

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.