TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Tweedaagse opleiding Leiderschap in assetmanagement

  Werkt jouw organisatie met assetmanagement? Ben jij toe aan de volgende stap? Klaar om verder te professionaliseren? Klaar voor de opgaven van morgen?​ Samen met Oxand en Antea Group hebben wij een tweedaagse opleiding ontwikkeld over leiderschap in de opgaven van assetmanagement. Bedoeld voor iedereen die een ontwikkelbehoefte heeft op het gebied van leiderschap, richting wil geven aan de opgaven en werkt in een beheerorganisatie.

  In het kort

  Datum

  17 en 18 oktober 2024

  Duur van de opleiding

  2 dagen van 09.00-17.00 uur. Op 17 oktober is er aansluitend een gezamenlijk diner.

  Prijs

  € 2.200,- exclusief btw; inclusief catering op 17-18 oktober en diner 17 oktober.

  Doelgroep

  Assetmanagers, afdelingsmanagers, (strategisch) adviseurs, adviseurs OG-ON, opdrachtgevers, gebiedsmanagers

  Locatie

  TwynstraGudde in Amersfoort
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  Assetmanagement op de juiste manier toepassen is een grote uitdaging voor veel organisaties. Uiteindelijk ben jij het, als professional in jouw organisatie, die nieuwe kansen verzilvert en veranderingen formeel en informeel in de juiste banen leidt. Van werken vanuit de inhoud naar adaptief sturen op de opgaven, en dat binnen de complexe context van een beheerorganisatie. ​

  De opgaven vragen om andere manieren van werken van beheerorganisaties. De nieuwe assetmanagementorganisatie heeft een brede focus op de opgave, (hernieuwde) verbindingen en nieuwe vaardigheden. Wil je blijvend verbinden, verbeteren en verduurzamen dan vraagt dat ander gedrag. ​

  Instrumenteel hierbij zijn de dragers en aanjagers van ‘de nieuwe weg’. Daarom is het belangrijk dat managers, experts en adviseurs klaar zijn voor de nieuwe opgaven van de beheerorganisaties. 

  Door deel te nemen aan de opleiding bereid jij je voor op een leidende rol in assetmanagement.
  Geef jij richting aan de opgaven? ​

  De opgaven om je heen

  Alle assetbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, vastgoedbeheerders, woningcorporaties en nutsbedrijven, hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het beheer van hun assets zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Steeds meer beheerders beseffen dat duurzaamheid, natuur en waterkwaliteit ook tot het assetmanagement horen en dat de verankering daarvan georganiseerd moet worden. ​

  'De afwisseling tussen theorie, de praktische toepassing in spelvormen en de ruimte voor reflectie geven diepgang aan iedereen die wil werken aan opgavegericht leiderschap.'


  Wat ook op ons afkomt is de verdergaande digitalisering en automatisering. Er zijn steeds meer methoden waar waardevolle data worden gegenereerd. Deze data wordt gebruikt om bijvoorbeeld weggebruikers te informeren over files, maar ook ter ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw beleid en om het juiste onderhoudsregime te bepalen. Van beheerders wordt verwacht mee te groeien met deze nieuwe mogelijkheden en het beheer van de data te organiseren.

  'Ik heb spelenderwijs mezelf, mijn rol en opgave in leiderschap in assetmanagement beter leren begrijpen en kennen.'

  Wat vraagt dit van jou als professional?

  De opgaven slaan neer bij de assetmanagement professionals: assetmanagers, afdelingsmanagers, (strategisch) adviseurs, adviseurs OG-ON, opdrachtgevers, gebiedsmanagers en -beheerders. Zij dragen de verantwoordelijkheid van de assets binnen hun areaal. Alleen ‘technische’ kwaliteiten zijn niet meer voldoende. Assetmanagement wordt complexer.

  'Ik heb spelenderwijs mezelf, mijn rol en opgave in leiderschap in assetmanagement beter leren begrijpen en kennen.'

  Er worden nieuwe vormen van leiderschap, gedrag en andere vaardigheden verwacht. Om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst moet de beheerorganisatie zich blijfven ontwikkelen en zichzelf telkens opnieuw uitvinden. Dat stelt leiders in assetmanagement in staat om:​

  • Te handelen op strategisch en tactisch niveau.
  • Over grenzen heen te kijken, maar ‘omgevingsbewust’ te zijn en beter te organiseren en te integreren.
  • Te handelen naar doelen en belangen van de organisatie. ​
  • Samenwerking te kunnen organiseren en integreren.
  • Integrale afwegingen te maken.
  • Bestuurlijk sensitief te handelen en in te haken op de beleidscyclus.
  • Gebiedsgericht te werken.
  • Een leider te zijn die weet om te gaan met belangen, onmacht en beter kan communiceren en samenwerken.
  • Anderen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen.​

  Onze visie op leiderschap

  cijfers-voor-blog-01-2Ken je opgave
  Assetmanagementorganisaties staan voor een veranderende opgave. Je vergroot jouw handelingsrepertoire om sneller te schakelen en te sturen op het proces. Je werkt aan nieuwe competenties en geeft vertrouwen.

  cijfers-voor-blog-02-2Ken je rol
  De huidige opgaven vragen om versterkt rolbewustzijn en inzicht in de verschillende rollen die horen bij tactisch en strategisch handelen in de assetmanagementorganisatie. Je vergroot jouw kennis en werkt aan de samenwerking binnen en tussen teams, afdelingen en organisaties.​

  cijfers-voor-blog-03-2Ken jezelf
  Het kennen van de ‘ik’ is essentieel om effectief te kunnen sturen op de opgaven. Je vergroot jouw kennis over eigen talenten, drijfveren en leerpunten. Hierbij wordt de basis gelegd voor duurzame samenwerking, verandering en verbinding. 

  cijfers-voor-blog-04-2Aan de slag in de praktijk​
  Het nieuwe samenspel zorgt ervoor dat kennis en opgaven elkaar complementeren. Je vergroot jouw kennis en inzicht in de opgaven van assetmanagementorganisaties door het samenbrengen van jouw gezamenlijke ervaringen uit de praktijk. Vanuit opgedane kennis en inzichten en praktische ervaringen werken we de aanpak van jouw opgave uit zodat je daar morgen mee aan de slag kunt. ​

  Samenwerking TwynstraGudde, Oxand en Antea Group​

  Samen brengen wij de verbinding tussen leiderschap, de opgaven en de aanpak in de prak­tijk. TwynstraGudde is als organisatieadviesbureau gericht op het verbeteren van organisaties en het ontwikkelen van mensen in organisaties, met kerncompetenties op het gebied van project- en programmamanagement, veranderkunde, organisatiekunde en sa­menwerkingskunde. Het ontwikkelen en implementeren van een praktisch en effectief assetmanagementsysteem is één van de kern­competenties van Oxand. Antea Group is sterk in het inzichtelijk maken en doorgronden van de opgaven, de analyse daarvan en het creëren van een afgewogen en optimaal handelingsperspectief voor de opgave.

  Wij delen dezelfde visie op het werkend krij­gen van assetmanagement, namelijk de noodzaak van goed leiderschap in assetmanagement. We vullen elkaar aan in het realiseren van deze visie bij opdrachtgevers en hebben samen het initiatief genomen onze kennis en visie te bundelen én te delen in deze tweedaagse opleiding.

  Kosten

  De kosten voor deelname bedragen € 2.200,- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal en catering gedurende beide dagen en het diner op 17 oktober. Onze training is zonder overnachtingen. Het gaat om 2 losse dagen van 09.00-17.00 uur; als je wilt (voor)overnachten, dan vragen wij je de hotelreservering(en) voor eigen rekening te nemen. Inschrijven voor deze data kan via opleidingen@tg.nl.

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen