TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Eindhoven Airport Leiderschapsprogramma maakt Eindhoven Airport sterker

  Eindhoven Airport werkt aan kwaliteitsverbetering en een mens- en prestatiegerichte organisatie. Onder andere door meer aandacht te geven aan samenwerking en collegialiteit. TwynstraGudde heeft voor leidinggevenden een leiderschapsprogramma georganiseerd.

  Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de rest van de wereld en maakt de regio internationaal bereikbaar. De luchthaven is in de afgelopen jaren fors gegroeid in aantal vluchten en passagiers. Medewerkers en teamleiders hebben hard gewerkt om deze groei tot stand te brengen. Iedereen werkte gemotiveerd aan dezelfde doelstellingen, maar versnipperd. Er was minder tijd voor professionele ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers. Er werd teveel op eilanden gewerkt en dat is uiteindelijk niet effectief.

  Effectief leiderschap

  Op verdere groei van de luchthaven is een stop gezet. Daarmee is de strategische focus verschoven. Eindhoven Airport kiest onder de noemer 'van kwantiteit naar kwaliteit' voor een integrale benadering van de ontwikkeling van het product en de organisatie van de luchthaven. Leidinggevenden besteden meer aandacht aan onderlinge samenwerking en effectief leiderschap. Wat verwachten we eigenlijk van elkaar en wat verwachten we van onze medewerkers? Hoe kun je effectief omgaan met spanningen en met verschillen binnen de organisatie?

  Een programma op maat

  Namens TwynstraGudde hebben Catherine van Nierop en Hans Frints een leiderschapsprogramma opgezet voor de leidinggevenden van Eindhoven Airport. Na individuele intakes en een startbijeenkomst zijn zij in diverse werkvormen met elkaar aan de slag gegaan. Met spelsimulaties zijn gedragspatronen aan het licht gebracht en met acteurs hebben we geoefend om lastige gesprekken te voeren. Met intervisiebijeenkomsten is gereflecteerd op ieders leiderschap. Daarnaast hebben we een aantal workshops georganiseerd, onder andere over coachend leidinggeven en effectief samenwerken.

  Jezelf, je team en de opgave

  In onze visie grijpen drie tandwielen in elkaar: leiding geven aan jezelf, aan je team en aan de gezamenlijke opgave. Van daaruit hebben we het programma ontworpen. We leggen dus de verbinding tussen persoonlijk leiderschap, de rol van leidinggevende en de doelstellingen van de luchthaven. Door van daaruit te werken aan ontwikkeling, zowel collectief als individueel, komt iedereen persoonlijk beter in zijn kracht te staan. Die kracht komt bovendien ten goede aan de kwaliteit van Eindhoven Airport als geheel.

  Het resultaat: een hogere MTO-score

  De training heeft er concreet toe geleid dat er betere onderlinge afspraken zijn gemaakt. Men weet elkaar beter te vinden en aan te spreken. Er is meer onderlinge support en meer oog voor andermans perspectieven en voor de specifieke belangen van andere delen van de organisatie. Dat heeft ook zijn weerslag op de sfeer op de werkvloer. De score in het jaarlijkse onderzoek naar medewerkerstevredenheid (MTO) is gestegen van een 6 naar een 8. Als vervolg op het programma voor leidinggevenden heeft de directie van Eindhoven Airport ons gevraagd aan de slag te gaan met de overige medewerkers van de organisatie.

  Waarom TwynstraGudde?

  Wij hebben een team van zeer ervaren trainers en coaches. We weten waarmee we bezig zijn en kunnen vanuit een brede ervaring soepel reageren op wat zich in een specifieke situatie voordoet. We zijn in staat om op afstand te kijken en om direct in te spelen op de praktische toepasbaarheid. Geduldig en ook spiegelend. We ontwerpen programma’s altijd op maat waardoor die maximaal aansluiten bij wat de klant nodig heeft.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen