TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Gelderland Generatieverschillen in actie in living lab

  Bij de Provincie Gelderland werken mensen van alle generaties dagelijks met elkaar samen. In de organisatie ontstond de vraag hoe deze generaties elkaar kunnen versterken in hun dagelijkse werk. Wij hebben voor hen een living lab georganiseerd om inzicht te krijgen in hoe de diverse generaties werken, welke opvattingen en percepties zij hebben en welke impact dit heeft op het resultaat.

  Door het living lab weten de medewerkers van de provincie meer over iedere generatie, waardoor zij elkaars acties en belevingswereld beter begrijpen. Dit heeft de onderlinge samenwerking positief bevorderd.

  In het living lab wordt een situatie gesimuleerd waarin generaties met elkaar moeten samenwerken aan een gemeenschappelijke taak. Het living lab is op zo’n manier ingericht dat de nadruk ligt op de ervaring, om op die manier een spiegel voor te houden en bewustwording te creëren bij de deelnemers.

  Het living lab bestaat uit twee rondes, waarbij de deelnemers onder tijdsdruk werken aan een combinatie van taken. In de eerste ronde zijn de deelnemers ingedeeld met leden van hun eigen generatie (Babyboom bij Babyboom, Generatie X bij X, etc.). In de tweede ronde werken de generaties in gemixte samenstelling aan twee vergelijkbare, nieuwe taken. Om te voorkomen dat deelnemers, door hun functie en inhoudelijke kennis, een voorsprong zouden hebben ten opzichte van elkaar, is gekozen voor taken waar wel denkkracht en creativiteit voor nodig is, maar geen specifieke voorkennis.

  Naast deelnemers aan het living lab zijn er ook werknemers van de provincie aangewezen die de rol van observator op zich hebben genomen. Een belangrijk onderdeel van het living lab is namelijk het observeren van de samenwerking tussen generaties, om hier lessen uit te trekken die breder in de organisatie kunnen worden verspreid.

  Inzichten

  Het observeren van de deelnemers in het living lab leverde verschillende inzichten op. Ten eerste werd duidelijk dat de percepties van verschillende generaties zich ook manifesteren in openlijk gedrag. Zo is bij Generatie Z het doel erg belangrijk en zodra dit helder is gaat iedereen aan de slag en ontstaat een impliciete taakverdeling. Ze maken lol, maar nemen de opdracht ook serieus.

  Bij Generatie Y is het proces leidend, en dat moet vooral leuk zijn; er wordt lang geknutseld en geëxperimenteerd met verschillende prototypes. In de groep met Generatie X’ers worden direct rollen en taken verdeeld en kent de samenwerking een sterk inhoudelijk en resultaatgericht karakter. De samenwerking tussen de Baby Boomers kent juist een focus op kennis en inhoudelijke analyse, maar ook opstandigheid richting de opdracht en er wordt uiteindelijk niet of nauwelijks tot concrete acties gekomen.

  Opvallend is ook het verschil tussen de eerste en de tweede ronde. Er ontstaat echt een ander soort samenwerken in de gemixte groepen dan in de groepen waarin deelnemers van dezelfde generatie samenwerken. Waar in de eerste ronde de generaties elkaar al snel versterken in elkaars overtuigingen en dit leidt tot specifiek dominant gedrag dat overduidelijk verschillend is per generatiegroepje, zijn in de tweede ronde de kenmerken van de verschillende generaties nog steeds zichtbaar, maar is het effect ervan niet altijd hetzelfde.

  In sommige van de gemixte groepen heeft het bij elkaar zetten van verschillende generaties tot effect dat er vanuit verschillende perspectieven wordt gewerkt, met als gevolg dat minder snel een dominante vorm van gedrag ontstaat en dat er creatievere oplossingen worden gezocht. Taken worden gecombineerd en de kwaliteiten van verschillende generaties worden benut om gezamenlijk te komen tot een verbeterde optelsom van de individuen.

  Echter, in andere gemixte groepen leiden de verschillen juist tot miscommunicatie. Een Generatie Y’er die een persoonlijke opmerking maakt om de relatie te bestendigen (‘mijn leidinggevende moest eens weten dat ik vandaag met Lego aan het bouwen ben’) wordt bijvoorbeeld niet gehoord en een X’er die juist verbinding probeert te maken op inhoud met een Y’er (‘jij hebt verstand van duurzaamheid toch, misschien kunnen we dat inzetten?’) krijgt geen reactie. In sommige van de groepjes leidt dit er zelfs toe dat er geen sprake meer is van teamwerk, maar eerder van losse individuen die niet communiceren en los van elkaar werken met een tegenvallend teamresultaat tot gevolg.

  Hoe de kwaliteiten van verschillende generaties benutten?

  Uit de observaties blijkt dus dat het samenwerken met verschillende generaties voor de provincie een meerwaarde kan opleveren, maar dat het ook kan leiden tot miscommunicatie en onbenut potentieel. Om miscommunicatie te voorkomen helpt bewustwording over generaties om bepaalde opvattingen die medewerkers impliciet meenemen (doordat zij uit een bepaalde generatie komen) bespreekbaar te maken. Door meer te leren over ieders eigen generatie en andere generaties kan het voor teamleden onderling makkelijker worden om elkaars acties en belevingswereld te begrijpen. De provincie is hier actief mee aan de slag gegaan. Dit heeft de onderlinge samenwerking positief bevorderd.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen