Test Persoonlijke voorkeur voor managen

Heb jij een beeld van wat je precies doet als manager? Wil je weten wat je belangrijk vindt en wat jouw voorkeur heeft? Doe dan de online Managen voorkeur test. Ontdek welke activiteiten je nooit of juist heel vaak inzet. En waar jouw voorkeur ligt. Dat helpt met het organiseren van het werk. Want jouw voorkeur kleurt hoe je daar tegen aankijkt. En geeft houvast in het ontwikkelen van jouw manier van managen.

Toegevoegd door Britta Gielen op 24 juni 2020

Na het invullen van de test ontvang je een persoonlijk profiel. Bij het beschrijven van de activiteiten die horen bij het managen, is gekeken naar het element dat de essentie van het handelen van de manager weergeeft. Bij de hoofdindeling wordt gesproken over de “oriëntatie” . Daarmee wordt benadrukt dat het gaat om een “gerichtheid van de acties” als intentie en oogmerk. Het geeft weer waar in het handelen de nadruk op ligt.

persoonlijke voorkeur voor managen

Er is daarbij sprake van een vierdeling, namelijk:

Actieoriëntatie Gericht op zelf een activiteit uitvoeren om een resultaat of prestatie te realiseren.
Inhoudelijke oriëntatie Gericht op het primaire voortbrengingsproces, de inhoud van het proces, de dienst zelf. Inhoud van het werk staat centraal.
Interactieoriëntatie Gericht op het samen werken met anderen. Focus op uitwisseling en in contact zijn met anderen.
Machtoriëntatie Gericht op het beïnvloeden van anderen, vanuit machtsbronnen, persoonsmacht en positiemacht.

Dit profiel laat jouw voorkeur zien van managen. Hoe scoor jij op de vier onderdelen die horen bij managen? Daarbij staat niet zozeer de plek van de manager of het zelfsturende team centraal, maar gaat het om het werk wat bij managen hoort. Het geeft een beeld wat jij daarin belangrijk vindt en wat jouw voorkeur is. En dat helpt met het organiseren van het werk. Want jouw voorkeur kleurt hoe je daar tegen aankijkt. En geeft ook houvast in het ontwikkelen van jouw manier van managen.

Doe de test

Deze test is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar het handelen van managers (Martijn Jansen, 2018).

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.