Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Diakonessenhuis Utrecht Inzicht in veranderprocessen met de Kleuren Interventie Game

  Eigen regie en zelforganisatie zijn steeds belangrijker in de zorg. Zo ook in het Diakonessenhuis in Utrecht. Het ziekenhuis wil teammanagers meer handvatten geven om ervoor te zorgen dat hun teamleden meer de regie in eigen hand nemen. Het Diakonessenhuis heeft TwynstraGudde gevraagd om voor 80 teammanagers een leiderschapstraject te ontwikkelen. Onderdeel van dit traject is een spelsimulatie, die leert hoe je een veranderopgave met je team kunt aanpakken.

  Om veranderingen door te voeren in teams is het voor teammanagers belangrijk om te weten dat er verschillende manieren van veranderen zijn. Volgens de kleurentheorie van Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2019) zijn er vijf veranderkleuren, die staan voor vijf manieren van kijken naar veranderen.  

  De Kleurentest Veranderkunde

  Op basis van de kleurentheorie heeft TwynstraGudde de Kleurentest Veranderkunde ontwikkeld. De teammanagers van het Diakonessenhuis hebben met behulp van de Kleurentest inzicht gekregen in hun eigen verandervoorkeur en in de andere voorkeuren die er zijn. De kleurentest wordt ook aangestipt in Het Groot Interventieboek. Dit boek vergroot je bewustzijn als het gaat om interveniëren in organisaties en je eigen handelen daarin. Doe de digitale interventietest om te zien welke interventies jouw voorkeur hebben.

  Inzet van de Kleuren Interventie Game (K.IN.G)

  Om de teammanagers te laten ervaren dat vraagstukken én mensen in je team bepaalde verandervoorkeuren hebben, is vervolgens de Kleuren Interventie Game (K.IN.G) gespeeld. In deze spelsimulatie staan de vijf veranderaanpakken centraal. De deelnemers werken vanuit drie verschillende rollen aan een veranderplan. Hierbij moeten zij continue rekening houden met de tevredenheid van klanten, vooruitgang van het verandertraject en draagvlak onder de medewerkers.

  Een concreet veranderplan

  K.IN.G laat zien dat sommige veranderingen succesvol uitpakken en anderen niet. Daarnaast toont het spel hoe je hier in transitievraagstukken op in kunt spelen. Door K.IN.G zijn de teammanagers zich bewust geworden van hun eigen verandervoorkeuren en die van de mensen in hun team. Dit leidt in de workshop tot een operationeel veranderplan, dat de teammanagers direct kunnen toepassen.

  Nieuwsgierig naar jouw verandervoorkeur? Doe de kleurentest.

  Eén gezamenlijke taal

  Door aandacht te besteden aan verandervoorkeuren en de teammanagers zélf de impact van veranderen te laten ervaren, dragen wij bij aan het ontwikkelen van één gezamenlijke taal. Door van elkaar te weten welke ‘veranderkleur’ iemand heeft, kunnen de teammanagers hier rekening mee houden. Daardoor kunnen managers elkaar helpen en ook over de grenzen van teams worden ingezet om met hun eigen voorkeur effectief te zijn.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde combineert jarenlange ervaring in verandermanagement met spelsimulaties. Op speelse wijze laten wij organisaties kennis maken met verandervoorkeuren. Daarbij komt dat wij veel kennis hebben van de uitdagingen in de ziekenhuiswereld. Daardoor kunnen wij de vertaling maken van een spel naar de realiteit, zodat deelnemers naar huis gaan met een concreet veranderplan.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen