Diakonessenhuis Utrecht Inzicht in veranderprocessen met de Kleuren Interventie Game

Eigen regie en zelforganisatie zijn steeds belangrijker in de zorg. Zo ook in het Diakonessenhuis in Utrecht. Het ziekenhuis wil teammanagers meer handvatten geven om ervoor te zorgen dat hun teamleden meer de regie in eigen hand nemen. Het Diakonessenhuis heeft TwynstraGudde gevraagd om voor 80 teammanagers een leiderschapstraject te ontwikkelen. Onderdeel van dit traject is een spelsimulatie, die leert hoe je een veranderopgave met je team kunt aanpakken.

Om veranderingen door te voeren in teams is het voor teammanagers belangrijk om te weten dat er verschillende manieren van veranderen zijn. Volgens de kleurentheorie van Léon de Caluwé en Hans Vermaak (2019) zijn er vijf veranderkleuren, die staan voor vijf manieren van kijken naar veranderen.  

De Kleurentest Veranderkunde

Op basis van de kleurentheorie heeft TwynstraGudde de Kleurentest Veranderkunde ontwikkeld. De teammanagers van het Diakonessenhuis hebben met behulp van de Kleurentest inzicht gekregen in hun eigen verandervoorkeur en in de andere voorkeuren die er zijn. De kleurentest wordt ook aangestipt in Het Groot Interventieboek. Dit boek vergroot je bewustzijn als het gaat om interveniëren in organisaties en je eigen handelen daarin.

Inzet van de Kleuren Interventie Game (K.IN.G)

Om de teammanagers te laten ervaren dat vraagstukken én mensen in je team bepaalde verandervoorkeuren hebben, is vervolgens de Kleuren Interventie Game (K.IN.G) gespeeld. In deze spelsimulatie staan de vijf veranderaanpakken centraal. De deelnemers werken vanuit drie verschillende rollen aan een veranderplan. Hierbij moeten zij continue rekening houden met de tevredenheid van klanten, vooruitgang van het verandertraject en draagvlak onder de medewerkers.

Een concreet veranderplan

K.IN.G laat zien dat sommige veranderingen succesvol uitpakken en anderen niet. Daarnaast toont het spel hoe je hier in transitievraagstukken op in kunt spelen. Door K.IN.G zijn de teammanagers zich bewust geworden van hun eigen verandervoorkeuren en die van de mensen in hun team. Dit leidt in de workshop tot een operationeel veranderplan, dat de teammanagers direct kunnen toepassen.

Nieuwsgierig naar jouw verandervoorkeur? Doe de kleurentest.

Eén gezamenlijke taal

Door aandacht te besteden aan verandervoorkeuren en de teammanagers zélf de impact van veranderen te laten ervaren, dragen wij bij aan het ontwikkelen van één gezamenlijke taal. Door van elkaar te weten welke ‘veranderkleur’ iemand heeft, kunnen de teammanagers hier rekening mee houden. Daardoor kunnen managers elkaar helpen en ook over de grenzen van teams worden ingezet om met hun eigen voorkeur effectief te zijn.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde combineert jarenlange ervaring in verandermanagement met spelsimulaties. Op speelse wijze laten wij organisaties kennis maken met verandervoorkeuren. Daarbij komt dat wij veel kennis hebben van de uitdagingen in de ziekenhuiswereld. Daardoor kunnen wij de vertaling maken van een spel naar de realiteit, zodat deelnemers naar huis gaan met een concreet veranderplan.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.