TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Consortium private partijen en overheid Waterstof en mobiliteit is de toekomst

  De transitie naar duurzame mobiliteit in combinatie met (duurzame) energiebronnen is een wereldwijde uitdaging. Wij zijn nauw betrokken bij duurzame transportprogramma's en -projecten voor zowel bedrijven als overheden.

  In nauwe samenwerking met een consortium van private partijen en de Nederlandse overheid en regionale instanties zijn we in het noorden van Nederland het initiatief gestart voor een waterstofmobiliteitsproject. Het project is vier jaar geleden van start gegaan en is nu operationeel. Het project bestaat uit de realisatie en exploitatie van een waterstofleiding, een tankstation en waterstofbussen voor een periode van minimaal vijf jaar.

  Publiek-private samenwerking

  Nouryon is verantwoordelijk voor het realiseren van de fysieke output van de waterstofinstallatie en de constante aanvoer van waterstof. Groningen Seaports is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van de waterstofleiding. Tankstation bouwer PitPoint (onderdeel van Total Group) is verantwoordelijk voor het nieuwe station voor zware en lichte voertuigen en verkoopt de waterstof aan meerdere klanten.

  Openbaar vervoersbedrijf Qbuzz, gaat de waterstofbus exploiteren en de bussen bij het tankstation vullen. Qbuzz doet dit in opdracht van het OV-bureau Groningen Drenthe. De provincie Groningen en de rijkoverheid ondersteunen het project vanuit maatschappelijk doelen waterstofeconomie en zero emissie busvervoer. Dit project is beleid gestuurd en wordt ondersteund door de Groningse overheid, de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Onze rol wordt ook ondersteund door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Europese Commissie, een vertegenwoordiger van industrie Hydrogen Europe en onderzoekspartijen.

  Nieuwe businessmodellen voor waterstof

  Door dit project zijn er verschillende nieuwe business modellen tot stand komen. Allereerst stelt het de producent van waterstof in staat om een nieuw bedrijfsmodel te realiseren voor transportdoeleinden tegen een hogere waarde dan het mengen van waterstof met aardgas. Ten tweede kan de leverancier van de waterstofinfrastructuur nieuwe activiteiten exploiteren door waterstof aan klanten te verkopen. Ten derde kunnen Europese autofabrikanten nieuwe brandstofcelbussen leveren via een nieuwe productielijn. Er is een nieuw type innovatieve waterstofinfrastructuur gebouwd met nieuwe certificeringen. Tot slot stelt het de particuliere vervoersondernemer in staat om in de toekomst concessies te doen dankzij de ervaring die is opgedaan op het gebied van duurzame mobiliteit.

  Koolstofvrij leidt tot economische groei

  Dit project draagt bij aan de waterstofeconomie, die de energietransitie faciliteert op het gebied van chemie, transport en elektriciteit. Het zal leiden tot economische groei en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs ten goede komen. Nederland streeft ernaar om in 2050 een koolstofvrije economie te zijn.

  Belangrijkste uitdagingen

  De belangrijkste uitdaging van dit project was het bedenken van een financierbaar bedrijfsmodel dat geschikt is voor de opname van waterstof door brandstofcelvoertuigen voor de periode van het project. Inclusief de realisatie en exploitatie van de infrastructuur, een tankstation en de aankoop en het gebruik van waterstofvoertuigen.

  Onze rol

  Wij waren verantwoordelijk voor de strategie, de samenwerking tussen de partners, het projectmanagement- en beheersing, het faciliteren van de besluitvorming en de ontwikkeling van en toetsen van de individuele business cases in het project.

  Clustermanagement Benelux

  Voor de rijksoverheid, deelnemende provincies en het JIVE2 consortium werken wij aan het organiseren van de uitrol van de 50 waterstofbussen in de Benelux.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen