Consortium private partijen en overheid Waterstof en mobiliteit is de toekomst

De transitie naar duurzame mobiliteit in combinatie met (duurzame) energiebronnen is een wereldwijde uitdaging. Wij zijn nauw betrokken bij duurzame transportprogramma's en -projecten voor zowel bedrijven als overheden.

In nauwe samenwerking met een consortium van private partijen en de Nederlandse overheid en regionale instanties zijn we in het noorden van Nederland het initiatief gestart voor een waterstofmobiliteitsproject. Het project is vier jaar geleden van start gegaan en is nu operationeel. Het project bestaat uit de realisatie en exploitatie van een waterstofleiding, een tankstation en waterstofbussen voor een periode van minimaal vijf jaar.

Publiek-private samenwerking

Nouryon is verantwoordelijk voor het realiseren van de fysieke output van de waterstofinstallatie en de constante aanvoer van waterstof. Groningen Seaports is verantwoordelijk voor de aanleg en exploitatie van de waterstofleiding. Tankstation bouwer PitPoint (onderdeel van Total Group) is verantwoordelijk voor het nieuwe station voor zware en lichte voertuigen en verkoopt de waterstof aan meerdere klanten.

Openbaar vervoersbedrijf Qbuzz, gaat de waterstofbus exploiteren en de bussen bij het tankstation vullen. Qbuzz doet dit in opdracht van het OV-bureau Groningen Drenthe. De provincie Groningen en de rijkoverheid ondersteunen het project vanuit maatschappelijk doelen waterstofeconomie en zero emissie busvervoer. Dit project is beleid gestuurd en wordt ondersteund door de Groningse overheid, de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Onze rol wordt ook ondersteund door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Europese Commissie, een vertegenwoordiger van industrie Hydrogen Europe en onderzoekspartijen.

Nieuwe businessmodellen voor waterstof

Door dit project zijn er verschillende nieuwe business modellen tot stand komen. Allereerst stelt het de producent van waterstof in staat om een nieuw bedrijfsmodel te realiseren voor transportdoeleinden tegen een hogere waarde dan het mengen van waterstof met aardgas. Ten tweede kan de leverancier van de waterstofinfrastructuur nieuwe activiteiten exploiteren door waterstof aan klanten te verkopen. Ten derde kunnen Europese autofabrikanten nieuwe brandstofcelbussen leveren via een nieuwe productielijn. Er is een nieuw type innovatieve waterstofinfrastructuur gebouwd met nieuwe certificeringen. Tot slot stelt het de particuliere vervoersondernemer in staat om in de toekomst concessies te doen dankzij de ervaring die is opgedaan op het gebied van duurzame mobiliteit.

Koolstofvrij leidt tot economische groei

Dit project draagt bij aan de waterstofeconomie, die de energietransitie faciliteert op het gebied van chemie, transport en elektriciteit. Het zal leiden tot economische groei en de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs ten goede komen. Nederland streeft ernaar om in 2050 een koolstofvrije economie te zijn.

Belangrijkste uitdagingen

De belangrijkste uitdaging van dit project was het bedenken van een financierbaar bedrijfsmodel dat geschikt is voor de opname van waterstof door brandstofcelvoertuigen voor de periode van het project. Inclusief de realisatie en exploitatie van de infrastructuur, een tankstation en de aankoop en het gebruik van waterstofvoertuigen.

Onze rol

Wij waren verantwoordelijk voor de strategie, de samenwerking tussen de partners, het projectmanagement- en beheersing, het faciliteren van de besluitvorming en de ontwikkeling van en toetsen van de individuele business cases in het project.

Clustermanagement Benelux

Voor de rijksoverheid, deelnemende provincies en het JIVE2 consortium werken wij aan het organiseren van de uitrol van de 50 waterstofbussen in de Benelux.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.