Provincie Zuid-Holland Binnenvaartschepen op de Rijn in 2030 op waterstof

Voor het transport van goederen tussen Nederland, Duitsland, Zwitserland en Italië worden op dit moment nog fossiele brandstoffen gebruikt. De provincie Zuid-Holland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben het project Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence (RH2INE) geïnitieerd. Hierbij wordt een zero-emissie route ontwikkeld om onder andere binnenvaartschepen te laten varen op waterstof. TwynstraGudde is gevraagd om hierin te adviseren, een consortium van private partijen samen te stellen en een intentieverklaring op te stellen.

De doelstelling van het RH2INE-project is om binnenvaartschepen op de Rijn-Alpen corridor in de toekomst op waterstof te laten varen. Zo moet een klimaatneutrale transportcorridor ontstaan tussen Rotterdam en Genua. Op korte termijn richt RH2INE zich op het realiseren van drie vullocaties van waterstof tussen Rotterdam en Keulen, gekoppeld aan 10 tot 15 binnenvaartschepen. Hiervoor is een samenwerking nodig tussen overheden en marktpartijen.

Publiek-private samenwerking

Om deze partijen samen te brengen heeft TwynstraGudde de publiek-private samenwerkingsmethode toegepast. Met behulp van deze methode is gewerkt aan een krachtige rolverdeling tussen de overheid en het bedrijfsleven. Ten eerste is er een scan gemaakt van kansrijke partijen voor dit project, zoals de Rotterdamse haven, producenten, leveranciers en rederijen. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met 25 individuele partijen, waarin de belangen van alle partijen aan bod zijn gekomen. Ten slotte zijn de gemene delers van deze partijen in kaart gebracht.

Op basis hiervan is een consortium ingericht van private partijen, met als doel om samen de transitie naar waterstof voor de binnenvaart te realiseren. In diverse workshops zijn de partijen gezamenlijk tot een businesscase op hoofdlijnen gekomen. De rol van TwynstraGudde als onafhankelijk procesbegeleider heeft ervoor gezorgd dat de belangen van alle partijen zorgvuldig zijn afgewogen.

Samen aan de slag

Dit proces heeft geleid tot een koppeling tussen de waterstofindustrie en de binnenvaart. Enerzijds om nieuwe verdienmodellen te creëren, anderzijds om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Voor een sluitende businesscase zijn per vulstation meerdere schepen nodig. Gebaseerd op de gesprekken met overheden, havens en marktpartijen heeft TwynstraGudde een intentieverklaring RH2INE opgesteld. Het doel is om uiterlijk in 2030 minimaal tien schepen op waterstof te laten varen, gevoed door drie vulstations.

Daarnaast heeft TwynstraGudde een consortium ingericht, dat volledig klaarstaat om met elkaar aan de slag te gaan. Inmiddels is de intentieverklaring door zeventien partijen ondertekend. Hiermee kunnen de eerste stappen gezet worden om de transitie naar waterstof voor de binnenvaart te realiseren en een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Klimaatakkoord.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Eén van de expertises van TwynstraGudde is het inrichten van processen en het samenbrengen van publieke en private partijen. Met een integrale blik en een brede ervaring weten we partijen met elkaar te verbinden, waardoor we in korte tijd een consortium hebben kunnen inrichten dat volledig klaarstaat om samen aan het werk te gaan. Daarnaast hebben we veel ervaring met waterstof, mobiliteit en infrastructuur.

Lees ook het nieuwsbericht van de provincie Zuid-Holland over de toegekende subsidie van de Europese Commissie voor het programma RH2INE. De subsidie wordt gebruikt voor onderzoek naar varen op waterstof tussen de havens van Rotterdam en Genua.

Podcast 'De waterstofwijzen uit het Oosten'

Luister ook de podcast ‘De waterstofwijzen uit het Oosten’ die wij in samenwerking met BNR Nieuwsradio hebben gemaakt. Het bouwen van de eerste inlandse fabriek voor groene waterstof is een flinke opgave. De investering is groot en een sluitende businesscase is moeilijk. In Zutphen hebben initiatiefnemers hiervoor de perfecte locatie gevonden. Samen met partijen uit de regio proberen zij daar een grote stap voorwaarts in de energietransitie te realiseren.

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.