Nieuws TwynstraGudde ondertekent Paris Proof Commitment

TwynstraGudde heeft het Paris Proof Commitment ondertekend en verbindt zich hiermee aan de ambitieuze doelstelling het energieverbruik en de daarbij behorende CO2-emissies in de gebouwde omgeving gemiddeld met 2/3 te verlagen in 2040.

Toegevoegd door Esther van Koot op 25 oktober 2022

Door het tekenen van dit Commitment toont TwynstraGudde leiderschap om versneld de eigen organisatie te verduurzamen. Ook helpen we opdrachtgevers in de bouw- en vastgoedsector hun klimaatdoelen concreet te maken en versneld te verduurzamen. 

Stichting Dutch Green Building Council

Het Paris Proof Commitment is een initiatief van stichting Dutch Green Building Council (DGBC); de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van ons energieverbruik en bijna een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Het verduurzamen van deze sector is daarom een belangrijke sleutel om Nederland sneller en grondiger duurzamer te maken. De DGBC pakt hierin een leidende positie en werkt samen met de overheid en met organisaties die werkzaam zijn in de bouw- en vastgoedsector.

TwynstraGudde ondertekent Paris Proof Commitment-nieuws

Vijf stappen

De Paris Proof ambitie en de manier waarop organisaties hier concreet mee aan de slag gaat kent vijf stappen:

  • Het onderschrijven van de Paris Proof Ambitie.
  • Het committeren dat alle bestaande en nieuwe gebouwen in de directe controle Paris Proof zijn in 2040. En dat gebouwen waar de organisatie invloed op heeft Paris Proof zijn in 2040.
  • Het transparant zijn over het eigen energiegebruik en CO2-emissies, door o.a. het opstellen van routekaarten.
  • Het monitoren en rapporteren van de voortgang.
  • Het promoten van Paris Proof naar klanten, partners en sector.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.