Blog 4 – Hoe je als facilitaire organisatie het verschil kunt maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Blog 4 – Hoe je als facilitaire organisatie het verschil kunt maken

Daar waar facilitair bedrijven traditioneel werden beschouwd als kostencentrum, wordt in toenemende mate van ze gevraagd vanuit een breder perspectief waarde toe te voegen. Bijdragen aan de vitaliteit van de werknemer bijvoorbeeld, of zorgen voor een betere planeet. Dit vraagt om andere vormen van samenwerking met leveranciers en een andere positionering als facilitair bedrijf.

Door: Bote Scholtens en Corinna van Diepen-Knegjens

Jarenlang heeft kostenbesparing bovenaan de lijst gestaan van de doelstellingen van de facilitair manager. Vaak werd deze opgelegd als taakstelling in tijden van bezuinigingen en reorganisaties. Dit verandert; in 2014 had nog 67% van de facilitaire organisaties een besparingsdoelstelling en dit is in 2017 gehalveerd tot 34%. Sinds de crisis voorbij is zien we dat er meer geld wordt verdiend, de noodzaak van bezuinigingen minder groot is en er ruimte ontstaat voor investeringen en innovatie.

Door de hoogconjunctuur zien we ook nieuwe vragen uit de markt ontstaan en moeten bedrijven aan hun klanten en nieuwe werknemers kunnen uitleggen hoe zij het verschil maken. Welke vernieuwingen moet je doorvoeren om klanten te behouden en waarop investeer je om jong talent aan te trekken?

Noodzaak tot breder perspectief

We zien dat deze stakeholders – klanten en werknemers – steeds meer belang hechten aan organisaties die vanuit een breder perspectief van toegevoegde waarde zijn. Zij vragen om investeringen die niet alleen leiden tot winst maar zorgen voor evenwicht tussen sociale, milieu en economische aspecten. Werknemers willen werken voor een bedrijf dat op al deze onderwerpen van betekenis is voor onze maatschappij. De vraag van de consument schuift steeds verder op naar duurzame producten. Voorbeeldje: volgens Wageningen Economic Research is de markt voor producten met een biologisch keurmerk is in de periode 2000 – 2015 gegroeid van 286 naar 1300 miljoen euro.

Circulaire economie = business

Steeds meer bedrijven omarmen de principes van duurzaamheid en de circulaire economie. Bijvoorbeeld Unilever ziet zich geconfronteerd met de uitdagingen van klimaatverandering en heeft de principes van duurzaamheid verweven in de bedrijfs-brede strategie. Zo worden trainees bij Unilever niet aangenomen als zij het woord ‘duurzaamheid’ niet laten terugkomen in hun motivatie. Zelfs de klassieke vervuilers als Shell lijken nu echt in te zetten op duurzaamheid, kijk bijvoorbeeld naar het windmolenpark dat zij met Eneco, Van Oord en Mitsubishi gaan neerzetten. Omdat dit project niet 5 miljard maar 300 miljoen gaat kosten, wordt deze investering economisch rendabel. Duurzaamheid levert gewoon geld op.

FM als bron van duurzaamheid

Facility Managers geven in het marktonderzoek aan steeds vaker te worden beoordeeld op sociale- en milieuaspecten. En dat is niet gek, want de FM’er zit vaak aan knoppen die van grote invloed zijn op de footprint van het bedrijf. Denk aan de uitstoot van het wagenpark, de mate van afvalscheiding of de hoeveelheid biologische producten die in het bedrijfsrestaurant worden verkocht.

Van FM’ers worden dus andere samenwerkingsvormen met leveranciers verwacht. Met ook andere sturingsmechanismen. Bijvoorbeeld door lange termijncontracten af te sluiten met leveranciers waardoor zij worden gestimuleerd om producten te maken die voor langere termijn worden gebruikt. Of door KPI’s om te zetten in ‘Genuine Progress Indicators’, waarmee men ook wordt beoordeeld op aspecten als duurzaamheid en sociale factoren. Ook wel ‘brede welvaart’ genoemd. Zoals trendwatcher Ruud Veltenaar vorige week op het ADG-congres riep: “De wereld van spreadsheet denken is voorbij”.

Download hier de gratis samenvatting van het gehele Facility Management Marktonderzoek

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Facility management

Reageer