TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Evaluaties en onderzoek Meer leren van evaluaties

  Door een evaluatie of rekenkameronderzoek sámen op te pakken, leer je er meer van. En bereik je sneller wat je wilt bereiken.

  Door te evalueren kun je nieuwe inzichten opdoen. En soms heb je een evaluatie nodig voor het afleggen van verantwoording. Bijvoorbeeld over de effecten van beleid. Of je organisatie(verandering) op koers ligt. Of een project op tijd en binnen budget is opgeleverd. Of over het verloop of het resultaat van een samenwerking. In alle gevallen, kun je rekenen op een aanpak op maat en deskundige begeleiding.

  Beleid of wetgeving bijsturen (of juist niet)

  Als je doelgericht wilt werken, is het belangrijk beleid of wetgeving regelmatig te evalueren of door te lichten. Is het nog wel actueel en doeltreffend? Of is bijsturing nodig? Wij helpen je aan heldere analyses en duidelijke aanbevelingen. Zodat je een helder onderscheid kunt maken tussen feiten, ervaringen in de praktijk en de conclusies die daaruit volgen. Daarbij is er ook aandacht voor verklaringen waarom beoogde resultaten en effecten al dan niet optreden.

  Je organisatie(verandering) op koers houden

  Staat je organisatie voor uitdagende opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking of zelfsturing? En wil je weten of je met de veranderingen nog op koers ligt? Dan gaan we niet alleen in gesprek met het management, maar ook met de medewerkers zelf. Hoe kijken jullie naar de organisatie? Waar zijn jullie trots op en waar moet meer aandacht voor komen? De verhalen geven je inzicht in wat goed gaat, wat beter kan en wat hiervoor nodig is. Zo weet je waar de organisatie staat. En welke stappen je moet zetten.

  'Ook ná een evaluatie, helpen wij je graag. Bijvoorbeeld bij het doorvoeren van de aanbevelingen. Of bij het - beter - voortzetten van de samenwerking of het tot een goed einde brengen van het project of programma.'

  Een samenwerking, project of programma verbeteren

  Je kunt halverwege een project of programma kijken wat er goed gaat en waar en hoe het beter kan. Maar je kunt ook tegen het einde de resultaten en lessen op een rij zetten. Wij gaan in gesprek, houden je een spiegel voor en belichten de samenwerking, het project of programma vanuit verschillende invalshoeken. Met de uitkomsten kun je direct praktisch aan de slag. Het resultaat is dat het project of programma beter loopt. En dat mensen er met meer plezier aan werken.

  Rekenkameronderzoek

  Bij het begeleiden van een rekenkameronderzoek kijken onze adviseurs niet alleen terug, maar ook vooruit: met de ogen van de betrokkenen die in de praktijk met de onderzoeksresultaten aan de slag moeten. Dat helpt om de impact van de rekenkamer(commissie) te vergroten. En zorgt ervoor dat het onderzoekswerk niet alleen stand houdt op papier. Maar ook in de praktijk.

  Experimenteel werken

  Een proeftuin, een living lab, een pilot, ... Een experiment doet precies waar op dat moment grote behoefte aan is. Complexe vraagstukken op een andere manier aanpakken. Maar wat maakt een experiment tot een succes? Juist ook op de lange termijn? Vernieuwen én verankeren, daar gaat het om. TwynstraGudde helpt om tot blijvende resultaten te komen. We adviseren bij de opzet, begeleiding, monitoring en evaluatie van experimenten. En we helpen bij het verankeren van de lessen in organisaties.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen