TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Aanpak Experimenteel werken

  Een proeftuin, een living lab, een pilot, ... Een experiment doet precies waar op dit moment grote behoefte aan is. Complexe vraagstukken op een andere manier aanpakken. Op allerlei terreinen is die vernieuwing zeer gewenst: de energietransitie, slimme mobiliteit, de landbouwhervorming, veiligheid, ouderenzorg, …. Maar wat maakt een experiment tot een succes? Juist ook op de lange termijn? Vernieuwen én verankeren, daar gaat het om. TwynstraGudde helpt om tot blijvende resultaten te komen. We adviseren bij de opzet, begeleiding, monitoring en evaluatie van experimenten. En we helpen bij het verankeren van de lessen in organisaties.

   

  Goed experimenteren is een kunde en een kunst. Het is mensenwerk en vraagt om verbeeldingskracht. Leren door te doen. Uitproberen in de echte wereld, zonder precies te weten waar het heen gaat. In de praktijk zie je vaak dat er veel, soms te veel van een experiment wordt verwacht, terwijl de specifieke leertaak te weinig wordt ondersteund. De mensen die actief zijn in een experiment, staan onder druk en moeten snel resultaten boeken. Een succesvol vervolg is nooit vanzelfsprekend.

  Het leren voorop stellen

  De adviseurs van TwynstraGudde helpen bij de opzet en begeleiding van experimenten waar het leren voorop staat. We zorgen dat er ruimte is voor innovatie en inspiratie. We schetsen uitdagende, maar realistische vergezichten. We nemen leerblokkades weg, begeleiden nieuwe vormen van samenwerking en borgen dat een experiment inderdaad over leren mag gaan. Het gaat om inhoud en proces. Met het ene been in het experiment en met het andere in de rest van de organisatie. Fouten maken mag, zolang risico’s verantwoord blijven. Meer weten hoe je de opzet en begeleiding van een experiment ondersteunt?

  Lees meer

  Continu bijsturen en beter worden

  Leren gaat niet vanzelf. Een goed experiment vraagt dus om reflectie. Pas wanneer je weet waardoor een nieuwe manier van werken succesvol is, levert een experiment blijvende resultaten op. Monitoring is essentieel. Niet om af te rekenen, maar om te kunnen verbeteren en bij te sturen. Tussentijds en achteraf. Continu bijsturen en beter worden. Daar gaat het om. Bovendien moet je de voortgang en (tussen)resultaten in beeld brengen en verantwoording afleggen aan politiek en bestuur. Hoe monitor je een experiment reflectief en hoe pak je lerend evalueren aan?

  Lees meer

  Leren op drie niveaus

  Bij een experiment gaat het er uiteindelijk om, dat de leerwinst wordt verbonden met de rest van de organisatie. Je wilt de resultaten ‘implementeren’, ‘opschalen’ of ‘uitrollen’. Wij spreken liever over het verankeren van de vernieuwing. Dat maakt je hele organisatie sterker. Op basis van praktijkervaring hebben we methoden ontwikkeld om het leren op drie niveaus plaats te laten vinden: binnen experimenten (situationeel, lokaal), tussen experimenten (collectief, horizontaal) en in verbinding met organisaties (institutioneel, verticaal). Op deze manier halen we de relevante leerwinst op en maken we de vertaalslag naar processen, werkwijzen, organisaties en samenwerkingsverbanden. Hoe veranker je de lessen en geboekte resultaten in je organisatie?

  Lees meer

  Waarom kies je voor TwynstraGudde?

  Onze adviseurs hebben brede ervaring met de opzet en begeleiding van experimenten en het ondersteunen van de trekkers daarin. We zijn bekend met de spanningen die een experiment kan oproepen binnen een organisatie. We beschikken over een forse ‘gereedschapskist’ met een variatie aan interventies. Onze specifieke kennis van experimenteel werken combineren we met kennis van actuele vraagstukken in tal van maatschappelijke sectoren en gevoel voor politiek en bestuur. 

  Ja, ik ben geïnteresseerd

  Duik diep in de wereld van maatschappelijke transities

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen