Programma van Eisen – PvE in One Day | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Programma van Eisen – PvE in One Day

Bent u ontwerper en irriteert u zich ook zo aan de betuttelende eisen in een Programma van Eisen? Bent u huurder of vastgoedeigenaar en schrikken die dikke pakken papier u vaak af? Bent u vastgoedgebruiker en vindt u het programmeren van uw werkomgeving niet interessant? Dan herkennen wij deze ervaringen. Samen met de markt onderzoekt Twynstra Gudde hoe het Programma van Eisen beter in kan spelen op de behoeftes van deze verschillende doelgroepen.

In gesprek met ontwerpers

Twynstra Gudde is in gesprek gegaan met ontwerpers en huisvestingsadviseurs. Door middel van een Rondetafelgesprek is onder vakgenoten gesproken over de noden en wensen voor een hernieuwd PvE. Het devies luidt: formuleer een concrete en unieke visie, beschrijf de specials, laat details achterwege en geef de architect creatieve ruimte.

Download het whitepaper

Het prototype ‘PvE in One Day’

Het onderzoek naar het Programma van Eisen heeft geresulteerd in een nieuwe aanpak en een nieuw prototype. Het is daarmee mogelijk om in zeer korte tijd de kernboodschap van het PvE te formuleren en te visualiseren. Het prototype doorbreekt het bestaande principe dat een PvE één alomvattend document is. Ook breekt het met de lijvige, geschreven pakken papier, waar het PvE vaak om bekend staat.

Twynstra Gudde experimenteert met eigen huisvesting

Het PvE in One Day is als pilot gebruikt bij het ontwikkelen van de nieuwe huisvesting van Twynstra Gudde. Dit heeft geresulteerd in een locatiekeuze, een vastgoedconcept en een kantoorontwerp dat past bij de organisatie. Daarnaast zijn de opdrachtgever, de gebruikers, de ontwerper ieder op passende wijze betrokken bij het proces en zijn zij van informatie voorzien die past bij hun behoeftes en belangen.

We hebben alle inzichten waaraan het Programma van Eisen van deze tijd moet voldoen voor u in een whitepaper gezet, dat u hieronder kunt downloaden.

Download het whitepaper

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Reageer