Verstedelijking

Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Meer doen met dezelfde ruimte

Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

Tempo in besluitvorming door een heldere governance

Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

Succesvolle uitvoering van complexe plannen

Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.
Verstedelijking

Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Meer doen met dezelfde ruimte

Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

Tempo in besluitvorming door een heldere governance

Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

Succesvolle uitvoering van complexe plannen

Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.
Verstedelijking

Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

Meer doen met dezelfde ruimte

Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

Tempo in besluitvorming door een heldere governance

Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

Succesvolle uitvoering van complexe plannen

Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.