Facilitair management | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau

Facilitair management

Steffen Chang

Huisvestings- en facilitaire kengetallen 2019

26-02-2019
reageer
Steffen Chang

Nieuwsitems over prijsstijgingen in de bouw zijn niet meer op één hand te tellen. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Wat kost nou een kantoorpand of ziekenhuis? Niemand ontkomt aan duurzaamheid, maar wanneer en tegen welke investering? Of hoeveel is men jaarlijks kwijt aan facilitaire kosten? De kostenflyer van Twynstra Gudde helpt u op weg.

Huisvesting en vastgoed Rijksoverheid Gemeenten Cure Aanbesteden en contracteren Projectmanagement Huisvestingsadvies
Alexander Blankestijn

Marktontwikkelingen in de bouw

19-02-2019
reageer
Alexander Blankestijn

De afgelopen jaren zijn de nieuwsitems over mislukte aanbestedingen niet meer op één hand te tellen. Daarbij wordt steevast verwezen naar de overspannen marktontwikkeling in de bouw. Hoe zit het nou eigenlijk met deze marktontwikkelingen?

Huisvesting en vastgoed Aanbesteden en contracteren Projectmanagement

Radicaal herzien van bedrijfsprocessen

23-12-2014
reageer

Het is een eigenschap van de meest succesvolle bedrijven, continue willen verbeteren en vernieuwen. Om aan de hoge verwachtingen van klanten te kunnen blijven voldoen en bestaansrecht te houden, zullen facilitaire organisaties dit in toenemende mate als basishouding moeten adopteren. Niet alleen als proces of vanuit een kostenprogramma, maar ook vanuit een morele verplichting. Om zo goed mogelijk te kunnen presteren en echt innovatief te zijn én om voor de klant relevante diensten en toegevoegde waarde te blijven leveren. Stilstand is achteruitgang.

Huisvesting en vastgoed Facility management ICT
Corinna van Diepen-Knegjens

Succesfactoren voor klantmanagement

23-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Klantmanagement is een van de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen van dit moment. Niet voort niets want de behoefte aan professionalisering van de vraagzijde groeit. Om klantmanagement in te voeren en echt werkend te krijgen werden recent stellingen gedeeld via social media met honderden reacties als gevolg. Op basis van praktijkervaringen en die reacties werden succesfactoren voor klantmanagement geformuleerd. Op basis van besturing, de relatie met de klant en competenties voor vraaggericht werken.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Markt FM krimpt 1,7%

20-12-2014
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? In het recente FMN Marktonderzoek staan deze en andere onderwerpen centraal. Een artikel in Facto Magazine (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Facility management

Facilitaire markt krimpt met 1,7%

20-12-2014
reageer

Wat zijn de belangrijkste facilitaire trends en ontwikkelingen, wat is de omvang van de Nederlandse facilitaire markt en welk percentage hiervan wordt uitbesteed? Deze, en andere vragen stonden centraal in het zevende facilitaire marktonderzoek van FMN en Twynstra Gudde. Een overzicht van de belangrijkste resultaten in het magazine ZorgInstellingen (december 2014).

Huisvesting en vastgoed Care Cure Facility management

Succesfactor 6 - Voorspellen van de klantvraag

25-04-2014
reageer

Amazon, het Amerikaans e-commerce bedrijf uit Seattle, weet wat je gaat kopen voordat je het hebt gekocht. Sterker nog, het is al onderweg. Puur op basis van hun patent voor vraag voorspellende big data analyse. Klopt de voorspelling niet dan wordt het product slim als koopsuggestie gepositioneerd op de website, wordt er korting gegeven of krijg je het product cadeau bij een andere aanschaf. Kunnen serviceorganisaties iets leren van Amazon?

Huisvesting en vastgoed Facility management

Succesfactor 2 - De keten regisseren

25-04-2014
reageer

Serviceorganisaties maken de stap naar het regiemodel of hebben deze stap al gemaakt. Daarbij worden vanuit klantmanagement rollen en competenties onderkend die zich primair richten op het articuleren en vaststellen van de klantvraag en daarmee de effectiviteit en toegevoegde waarde (de juiste dingen doen) van de dienstverlening aan het primair proces. En vanuit leveranciersmanagement rollen en competenties die erop zijn gericht om ervoor te zorgen dat deze klantvraag efficiënt en kostenbewust (de dingen juist doen) door de betrokken interne en vooral externe leveranciers wordt gerealiseerd.

Huisvesting en vastgoed Facility management
Corinna van Diepen-Knegjens

Regie: optimale vraag- en aanbodsturing

30-07-2013
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

'De facilitaire regieorganisatie in bedrijf' is de titel van het splinternieuwe boek van Twynstra Gudde. Het werd op 25 mei 2010 officieel gepresenteerd in Amersfoort. Facto Magazine in gesprek met drie van de zes auteurs over de totstandkoming van het boek en de inhoud.

Financiële dienstverlening Rijksoverheid Provincies en regio's Gemeenten Organisatieontwikkeling Strategievorming Samenwerken
Corinna van Diepen-Knegjens

Wat voorspelt eigenlijk hét succes bij een facilitaire uitbesteding

01-12-2010
reageer
Corinna van Diepen-Knegjens

Onderzoek wijst uit dat er duidelijke voorspellers zijn in het succes van een integrale facilitaire uitbesteding. Dit geeft een handreiking bij enerzijds toekomstige uitbestedingstrajecten alsmede een een hulpmiddel in de evaluatie van huidige integrale uitbestedingen.

Huisvesting en vastgoed
Abonneren op Facilitair management