Blog Perceptieverschillen verdienen meer aandacht

Perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de onderlinge relatie en uitkomst van projecten vaak sterk negatief beïnvloeden. Zo leveren veel hedendaagse bouwprojecten niet op wat was voorzien en kan een verwachtingsverschil zorgen voor een ongewenste patstelling. De menselijke invloed op het verloop van processen wordt echter nog vaak onderschat.

Toegevoegd door Ruud Schrauwen op 2 augustus 2019

Dit blijkt uit een onderzoek door Koen van Limbergen, stagiair bij de adviesgroep Contracteren en risicomanagement. Maar hoe geven we de juiste aandacht aan perceptieverschillen?

Geregeld worden complexe projecten in de bouw en infrastructuur geconfronteerd met de gevolgen van perceptieverschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). Dit resulteert vaak in een slechte(re) verstandhouding en langlopende discussies. Het is daarom belangrijk de verwachtingsverschillen te herkennen en deze vervolgens vanaf een zo vroeg mogelijk stadium te beperken.

Hoe ontstaan die verwachtings- en perceptieverschillen? Ze kunnen al eerder zijn aangewakkerd door ‘aannamen’ die in het contract of bij de inschrijving zijn gedaan en niet goed zijn vastgelegd en/of uitgesproken. Daarnaast zien we ook dat de mate en snelheid waarin informatie wordt gedeeld - zowel binnen als tussen de samenwerkende partijen -, de verwachting en daaruit voortvloeiende perceptie beïnvloedt. Vanuit de projectorganisatie meer aandacht geven aan de perceptieverschillen is daarom onlosmakelijk verbonden met aspecten als commitment, vertrouwen en communicatie.

En hoewel dat zo vanzelfsprekend klinkt, worden deze aspecten niet altijd goed uitgesproken. Door ons eigen perspectief voelt een eigen aanname namelijk zo logisch aan dat bijbehorende veronderstellingen en verwachtingen niet expliciet worden gedeeld. Het uitspreken en bespreken van onderstaande drie aandachtspunten kan daarom degelijk een verschil maken.  

Blijf als opdrachtgever blijvende aandacht houden voor de kwaliteit van de samenwerkingsrelatie

Erken de invloed van de samenstelling van de projectorganisatie, van de benodigde ervaring tot de capaciteit en flexibiliteit. Daarnaast vraagt informeel contact, dat bijdraagt aan het kennen van elkaars perceptie, om frequente aanwezigheid van de opdrachtgever op de bouwplaats.

Perceptieverschillen verkleinen begint bij de start van de samenwerking

Als opdrachtgever is het belangrijk om bij aanvang van de samenwerking nadrukkelijker de tijd te nemen om kennis en ervaring over andere stakeholders en relevante uitdagingen te delen. Daarbij hoort ook het bekend raken en dus meer expliciet uitspreken van elkaars verwachtingen, mandaat en interne werkwijze.

Meer begrip voor elkaars perspectief zorgt voor een gezonde cultuur van elkaar wat gunnen

Een samenwerkingsrelatie onderhouden is mensenwerk. Dit vraagt om besef van de menselijke invloed en gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Het open uitspreken van belangen bij bepaalde keuzes en standpunten zorgt voor meer begrip en een gezonde cultuur van elkaar wat gunnen.

In onze optiek blijven verschillende interpretaties van het contract (grotendeels) onoverkomelijk. De rode draad van bovenstaande drie aandachtspunten is dat complexe projecten daarom vragen om de juiste aandacht voor perceptieverschillen en daarmee de relatiekwaliteit.

Hoeveel aandacht geef jij vooraf en tijdens het project aan het verkleinen van perceptieverschillen?

Lees ook het vervolg op dit blog Drie aanbevelingen om contractwijzigingen te managen.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.