TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks: 4 van 7 Het verdienmodel van de opdrachtnemer in een innovatiepartnerschap

  In deze blogreeks geven wij inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. Na de afstemming met de markt, het afbakenen van de grenzen en het kiezen van de juiste marktpartijen, gaat het in dit blog over verdienmodellen voor de opdrachtnemer.

  Toegevoegd door Diana Paans op 8 november 2022

  Stel je voor dat je als opdrachtgever hebt gekozen voor een innovatiepartnerschap. Bij het inrichten van de procedure loop je waarschijnlijk tegen een aantal vraagstukken op die je niet tegenkomt in andere procedures. In dit vierde blog gaan wij in op het verdienmodel van de opdrachtnemer in het innovatiepartnerschap.

  Aandachtspunt 4: het verdienmodel van de opdrachtnemer

  In een normale overheidsopdracht zal de opdrachtnemer zijn kosten terugverdienen in de opdracht zelf (opdrachtsom). Bij een innovatiepartnerschap hoeft dat niet het geval te zijn. Ten eerste kan het zijn dat een partij die in de ontwikkelfase investeert in de innovatie, bij de overgang naar de commerciële fase afvalt. Daardoor kan die partij zijn investering niet terugverdienen. Ten tweede kan het zijn dat de investering die de marktpartijen in de ontwikkelfase doen, zo groot zijn dat ze die in de commerciële fase van deze opdracht niet kunnen terugverdienen.

  Het verdienmodel van de opdrachtnemer in een innovatiepartnerschap

  Verdienen in toekomstige opdrachten

  In beide gevallen is deelname aan een innovatiepartnerschap voor marktpartijen pas rendabel als er kansen liggen om in toekomstige opdrachten wél te gaan verdienen. Het is van groot belang dat je als opdrachtgever enigszins zicht hebt op de investering die je verlangt van marktpartijen. Dat geldt bovendien ook voor de mogelijke opbrengst die daar tegenover staat, zowel in de huidige opdracht als in eventuele toekomstige opdrachten.

  Enig risico is inherent aan innovatie, maar het verdienmodel moet voor opdrachtnemers wel interessant genoeg zijn om überhaupt te willen investeren in een onzekere uitkomst. Hoe groter de mogelijke opbrengst voor de marktpartijen tijdens de realisatiefase of in andere toekomstige projecten, des te hoger de bereidheid om te investeren in innovatie tijdens de ontwikkelfase.

  Neem bijvoorbeeld de situatie dat een eenmaal ontwikkelde innovatie direct is toe te passen in toekomstige opdrachten van je eigen organisatie of van vergelijkbare opdrachtgevers. Een marktpartij zal in dat geval meer risico willen nemen dan als de innovatie eerst het predicaat proven technology moet krijgen, voordat deze in andere opdrachten mag worden toegepast. Als de innovatie alleen in de huidige opdracht is te gebruiken, ligt het meer voor de hand dat de vergoeding in het ontwikkeltraject kostendekkend is.

  Het innovatiepartnerschap hebben wij samengevat in een infographic.

  Download Infographic

  Hoogte van de vergoeding

  Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor de ontwikkelfase is het daarnaast verstandig om aandacht te besteden aan wat gebruikelijk is in de markt, of partijen risico’s kunnen en willen dragen, en - niet onbelangrijk - hoeveel je als opdrachtgever bereid bent te investeren. Zeker als je het ontwikkeltraject ingaat met meerdere partijen, kunnen de kosten hoog oplopen. Je betaalt immers alle partijen voor hun inspanningen, terwijl je in veel gevallen niet met alle partijen verder gaat naar de commerciële fase.

  Vaste vergoeding op basis van inspanning

  In de opdrachten waarbij wij betrokken zijn, is gekozen voor een vaste vergoeding die gekoppeld is aan de geleverde inspanningen van opdrachtnemers en niet aan hun resultaten. Het kan immers zijn dat een opdrachtnemer het ontwikkeltraject volledig heeft doorlopen (en dus alle gevraagde inspanningen heeft geleverd), maar toch niet het gewenste resultaat heeft behaald.

  Deze onzekerheid is een kenmerk van innovatie. Het is wel zo redelijk om de betreffende opdrachtnemer in dat geval te belonen voor zijn inzet. Door de vergoeding beschikbaar te stellen na afloop van de ontwikkelfase, voorkom je dat een partij halverwege afhaakt.

  Lees ook de andere blogs in deze reeks:

  Wil je meer weten over het innovatiepartnerschap of wat het voor jou kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen