Blogreeks: 1 van 7 Het innovatiepartnerschap: afstemming met de markt

Wil jij als opdrachtgever graag een innovatie laten ontwikkelen door de markt en overweeg je om dit aan te besteden door middel van een innovatiepartnerschap? In deze blogreeks geven wij inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. In dit eerste blog komt als aandachtspunt de afstemming met de markt aan bod.

Toegevoegd door Diana Paans op 8 november 2022

Stel je voor dat je als opdrachtgever hebt gekozen voor een innovatiepartnerschap. Waarschijnlijk merk je dan al snel dat je ook bij het inrichten van de procedure tegen een aantal vraagstukken aanloopt die je niet tegenkomt in andere procedures. En die daarom extra aandacht vragen.

Aandachtspunt 1: afstemming met de markt

Dat het vroegtijdig afstemmen met de markt, bijvoorbeeld door middel van een marktconsultatie, handig kan zijn om de vraag beter te specificeren, geldt voor veel projecten. Bij een innovatiepartnerschap is een gedegen afstemming met de markt echter om drie redenen cruciaal voor het succes van het project. We bespreken ze kort hieronder.

Wat kan de markt?

Ten eerste moet je als opdrachtgever, voordat je überhaupt aan een innovatiepartnerschap begint, een goed beeld hebben van wat de markt wel en niet kan en hoe groot de innovatie-opgave ongeveer is. Je begint de procedure immers alleen als de markt datgene dat je wilt hebben niet (zonder meer) kan leveren.

Het innovatiepartnerschap: afstemming met de markt

Je kunt beginnen met een marktdialoog of een verkenning. Daarin onderzoek je samen met marktpartijen wat de mogelijkheden zijn en of een innovatiepartnerschap een geschikte oplossing is. Zijn er voldoende partijen die interesse hebben en de vraag aankunnen? Kunnen ze dat alleen, of moeten ze daarvoor samenwerkingsverbanden aangaan?
Geef in deze eerste verkennende fase als opdrachtgever duidelijk aan welke keuzes je maakt en wat je met de input van partijen doet.

Het innovatiepartnerschap hebben wij samengevat in een infographic.

Download Infographic

Hoe richten we het in?

In de praktijk hebben wij gemerkt dat je als opdrachtgever, ook als de procedure eenmaal is gekozen, nog tegen veel praktische vragen aanloopt die afstemming met de markt vragen. Hoeveel tijd verwachten partijen bijvoorbeeld dat er nodig is voor het ontwikkelen van de innovatie, en hoeveel kost hen dat? Kunnen ze de innovatie buiten dit project ook inzetten, of is daar meer voor nodig? Wat verwachten partijen daarin van jou als opdrachtgever? Zijn ze bereid informatie te delen met anderen?

Het is als opdrachtgever lastig om deze zaken zelf in te schatten, en een verkeerde inschatting kan als gevolg hebben dat partijen niet willen meedoen. Om een antwoord te krijgen op deze vragen kun je een marktconsultatie organiseren. Doe dit bij voorkeur individueel, om de commerciële belangen van partijen te respecteren, en zorg ervoor dat je zo concreet mogelijke vragen en voorstellen hebt waar partijen op kunnen reageren.

Hoe ziet de procedure eruit?

Een laatste aandachtspunt is dat veel marktpartijen nog geen ervaring hebben met een innovatiepartnerschap en dus niet weten hoe de procedure eruitziet. Dat vraagt extra aandacht in de communicatie naar marktpartijen. Besteed daarom in de aanbestedingsstukken bijzondere aandacht aan het toelichten van de procedure, de rechten en de verplichtingen die daarbij horen.
Het is daarnaast aan te bevelen om de bijzonderheden ook mondeling toe te lichten, bijvoorbeeld tijdens een algemene inlichtingenbijeenkomst bij start van de aanbesteding.

Lees ook de andere blogs in deze reeks:

Wil je meer weten over het innovatiepartnerschap of wat het voor jou kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.