TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blogreeks: 6 van 7 Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

  In deze blogreeks geven wij inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. Na de afstemming met de markt, het afbakenen van grenzen, het kiezen van marktpartijen, verdienmodellen voor de opdrachtnemer en een gelijk speelveld tijdens de ontwikkelfase. Gaat het in dit blog over afscheid nemen van partijen.

  Toegevoegd door Diana Paans op 8 november 2022

  Stel je voor dat je als opdrachtgever hebt gekozen voor een innovatiepartnerschap. Bij het inrichten van de procedure loop je waarschijnlijk tegen een aantal vraagstukken op die je niet tegenkomt in andere procedures. In dit zesde blog gaan wij in op afscheid nemen van partijen.

  Aandachtspunt 6: afscheid nemen van partijen

  In een innovatiepartnerschap kan de opdrachtgever op verschillende momenten het aantal deelnemende partijen terugbrengen, zowel voor als na de gunning. Vóór de gunning gelden de regels voor geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria. Deze zijn voor een innovatiepartnerschap niet anders dan voor andere aanbestedingsprocedures. Het enige verschil is dat aan meer dan één partij kan worden gegund.

  Na gunning is geen sprake meer van het aanbestedingsrecht, want de opdrachtgever gaat dan immers een contract aan. Bij het afscheid nemen van één of meerdere partijen is het echter wel verstandig om ook dan de beginselen van het aanbestedingsrecht te hanteren: objectiviteit, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit.

  Go of no-go

  Het meest voor de hand liggende moment om afscheid te (kunnen) nemen van partijen is na afronding van de ontwikkelfase. In onze opdrachten hebben we onderscheid gemaakt tussen een go/no-go moment en een minicompetitie. Bij het go/no-go moment toets je als opdrachtgever of de innovatie is geslaagd. Is deze überhaupt voldoende om de commerciële fase in te gaan? Het go/no-go moment lijkt daarmee wel wat op een toets op geschiktheidseisen: iedereen die voldoet aan de minimale eisen mag door.

  Hoe neem je afscheid van partijen in een innovatiepartnerschap?

  Voor marktpartijen moet uiteraard helder zijn wat die minimale eisen zijn. Daarnaast is het ook verstandig om na te denken over de mogelijkheid dat het geen van de partijen lukt om te voldoen aan de eisen. Wil je dan stoppen met het project of wil je een mogelijkheid openhouden om met de partij die de meeste kansen heeft een ander traject in te gaan?

  Minicompetitie

  De minicompetitie lijkt op inschrijving en gunning van een reguliere opdracht. Op basis van criteria die van tevoren zijn bepaald, draag je de opdracht op aan de partij die de beste aanbieding doet. In onze ervaring is de aanbieding die de opdrachtnemers doen voor de minicompetitie het eerste moment dat prijs een rol gaat spelen.

  Om vervelende verrassingen te voorkomen, is het van belang dat de opdrachtnemers van tevoren weten hoe zwaar die prijs ongeveer gaat meewegen en hoeveel geld de opdrachtgever ongeveer verwacht te gaan betalen voor de commerciële fase. Zo kun je een richtprijs of plafondbedrag meegeven. De opdrachtnemers gebruiken die informatie als richtlijn bij het ontwikkelen van de innovatie. Een minicompetitie is overigens niet noodzakelijk. Het is ook mogelijk de opdracht op te dragen aan elke partij die voldoet aan de minimale eisen.

  Het innovatiepartnerschap hebben wij samengevat in een infographic.

  Download Infographic

  Tussentijds afscheid nemen

  Het is ook mogelijk om gedurende de ontwikkelfase afscheid te nemen van partijen. Zo zou je op gezette momenten kunnen toetsen hoever partijen gevorderd zijn met de ontwikkeling van de innovatie. Of je stopt met ontwikkeltrajecten die niet kansrijk lijken. Ook hierbij geldt dat voor partijen van tevoren helder moet zijn op welke momenten en op basis van welke criteria ze kunnen afvallen.

  Als je van deze mogelijkheid wilt gebruikmaken, moet je als opdrachtgever goed op de hoogte zijn van het ontwikkelproces dat de marktpartijen doorlopen. In onze ervaring is het lastig om dergelijke tussentijdse momenten in te bouwen en hier goede criteria voor op te stellen. We adviseren dan ook om het bij twijfel niet te doen.

  Lees ook de andere blogs in deze reeks:

  Wil je meer weten over het innovatiepartnerschap of wat het voor jou kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen