Afwegingsmodel Contracteren

Factsheet

Afwegingsmodel Contracteren

Risicogestuurd naar een projectspecifieke contractstrategie

 

Projecten worden grootschaliger en complexer, de doorlooptijd en terugverdientijd korter, wetgeving en milieueisen strikter en de omgeving mondiger. Een goed doordachte contracteringsstrategie is cruciaal voor het slagen van een project of investeringstraject.

 

Download deze factsheet en lees meer over:

  • Hoe het Afwegingsmodel Contracteren werkt.
  • Hoe de meest optimale contracteringsstrategie wordt bepaald in vier stappen.

Aanvragen factsheet