Nieuws Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen

Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek essentieel. Effectieve verduurzaming vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom werken we in 2021 samen aan een routekaart die de bouwsector verder op weg helpt naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.

Toegevoegd door Thomas Benit op 4 maart 2021

Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen is om samen met de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op te stellen, waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt. In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn al doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen sluit aan bij deze bestaande akkoorden en initiatieven en focust op samenwerking en samenhang, om één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda te realiseren. De routekaart bestaat uit een emissiereductiepad en een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen om de reductie te realiseren.

bulldozer

Schoon en Emissieloos Bouwen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij begeleiden de aanpak in samenwerking met TNO, Decisio en Foster.

Op de website www.opwegnaarSEB.nl vind je het SEB-startdocument met doelstellingen, acties en een tijdlijn. Heb je hier vragen over? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen op korte termijn contact met je op.

Heb je een vraag voor ons?

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.