TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Nieuws Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen

  Voor een toekomstbestendige bouwsector is verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek essentieel. Effectieve verduurzaming vereist nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Daarom werkten we in 2021 samen aan een routekaart die de bouwsector verder op weg helpt naar schoon en emissieloos bouwen in 2030.

  Toegevoegd door Thomas Benit op 11 april 2023

  Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen is om samen met de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op te stellen, waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt. In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn al doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. De routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen sluit aan bij deze bestaande akkoorden en initiatieven en focust op samenwerking en samenhang, om één gezamenlijk gedragen routekaart en uitvoeringsagenda te realiseren. De routekaart bestaat uit een emissiereductiepad en een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen om de reductie te realiseren.

  bulldozer

  Schoon en Emissieloos Bouwen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wij begeleiden de aanpak in samenwerking met TNO, Decisio en Foster.

  Op de website www.opwegnaarSEB.nl vind je het SEB-startdocument met doelstellingen, acties en een tijdlijn. Inmiddels zijn de stukken ook ingediend bij de Tweede Kamer: Routekaart en convenant Schoon en Emissieloos Bouwen.

  Heb je hier vragen over? Vul dan onderstaand formulier in en wij nemen snel contact met je op.

  Heb je een vraag voor ons?

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen